VIZIJA MODERNOG, EVROPSKOG NIŠA NEODRŽIVA JE BEZ MOĆNE I JAKE ŽENE

Obaveza svih nas koji učestvujemo u javnom životu Niša, je da stvorimo tolerantno društvo sa demokratskom kulturom, u kome će žene biti ravnopravne sa muškarcima. Biti žena, majka, supruga i...