IZVEŠTAJ STRUČNO OPERATIVNOG TIMA ZA ZAŠTITU I SPASAVANJE OD POPLAVA I NESREĆA NA VODI I POD VODOM

image_pdfimage_print

 

Štab za vanredne situacije grada Niša, na sednici dana 07.03.2018. u 15:30. izdao niz naredbi odgovarajućim subjektima. U cilju bržeg otklanjanja poplavljenog stanja na području dela MZ “Deveti maj” u gradskoj opštini Palilula, primeniće se sledeće mere:

Aktivirati drenažnu stanicu u okviru privrednog subjekta Fripak.

Gradski štab je dobio saglasnost vlasnika drenažne stanice privrednog subjekta Fripak za korišćenje iste, te nalaže:

A) JKP NAISSUS Niš da angažuje potrebna sredstva, opremu i ljudstvo radi postavljanja i stavljanja u pogon potopne pumpe (kapacitet od 15-20 litara u sekundi) u funkciju;

B) ED Niš da angažuje potrebna sredstva, opremu i ljudstvo radi dovođenja električne  energije odgovarajuće snage do potopne pumpe.
Hitno aktivirati potopnu pumpu u naselju 9. Maj i iscrpljenu vodu sa ugroženog područja ubaciti u postojeći kanalizacioni sistem u naselju.

Za realizaciju mere naloženo je:

A) JKP NAISSUS Niš da angažuje potrebna sredstva, opremu i ljudstvo radi postavljanja, priključenja i stavljanja potopne pumpe (kapacitet od 5-10 litara u sekundi) u funkciju.

B) ED Niš da angažuje potrebna sredstva, opremu i ljudstvo radi dovođenja električne energije odgovarajuće snage KW do potopne pumpe.
Hitno aktivirati crpnu stanicu u industrijskoj zoni između Šinvona i LMB Softa i pristupiti crpljenju vode, i istu ubaciti u postojeći kolektor Bubanj koji vodi gravitaciono do postrojenja za prepumpavanje u reku Nišavu.

Naloženo je da:

A) JKP NAISSUS Niš angažuje potrebna sredstva, opremu i ljudstvo radi praćenja nivo voda u kolektoru Bubanj  i upravljanje istim u zavisnosti od nivo reke Nišave.

B) ED Niš angažuje potrebna sredstva, opremu i ljudstvo radi dovođenja el. energije odgovarajuće snage do crpne stanice kod Šinvona.

Prilikom razmatranja predmetne situacije Stručno- operativni tim jezaključio da na ugroženom području nije potrebno proglasiti vanrednu situaciju s obzirom da nisu angažovana sva sredstva i mogućnosti kojom raspolaže Grad Niš a procenjuje se da će se  hidro i hidro-meterološka situacija povoljno razvijati. Potrebno je vršiti neprestani monitoring ugroženog područja i o tome obaveštavati Štab za vanredne situacije.

Naloženo je da u toku sutrašnjeg dana, tamo gde to predstavlja moguće privremeno rešenje problema, ulice budu nasute šljunkom iznad nivoa vode, a u dogovoru sa ugroženim građanima njihova komunikacija i izlazak iz domova biće olakšana građevinskim merama ili podelom čizama.

Naloženo je da na ugroženo područje izađu ekipa za dezinsekciju i deratizaciju, kao i ekipa Veterinarskog instituta.

U završnom izveštaju rada stručno-operativnog tima izneće se predlozi za sprečavanje ili umanjenje rizika o ponovnom pojavljivanju pojavi vode u ugroženom području.

Možda Vas zanima i sledeće...