Akti Gradskog veća Grada Niša za 2018. godinu od 147. do 162. sednice

image_pdfimage_print

162. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 28.12.2018. godine

161. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 21.12.2018. godine

160. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 21.12.2018. godine

 1. Rešenje o utvrđivanju Predloga programa uređivanja građevinskog zemljišta i izgradnje sa finansijskim planom za 2019. godinu
 2. Rešenje o utvrđivanju Predloga programa održavanja komunalne infrastrukture javnog zemljišta gradskog i seoskog područja sa finansijskim planom za 2019. godinu
 3. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izmeni Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta
 4. Rešenje o utvrđivanju Predloga plana detaljne regulacije za građevinsko područje uz infrastrukturni koridor i reku Nišavu na potesu Sićevačke klisure
 5. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu na teritoriji Grada Niša
 6. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o naknadama za korišćenje javnih površina
 7. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Statut Dečijeg kulturnog centra Niš
 8. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Mediana“ Niš za 2019. godinu
 9. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP Direkcija za javni prevoz grada Niša Niš za 2019. godinu
 10. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Naissus“ Niš za 2019. godinu
 11. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP Direkcija za izgradnju grada Niša za 2019. godinu
 12. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Parking-servis“ Niš za 2019. godinu
 13. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Objedinjena naplata“ Niš za 2019. godinu
 14. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Tržnica“ Niš za 2019. godinu
 15. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Gorica“ Niš za 2019. godinu
 16. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Gradska toplana“ Niš za 2019. godinu
 17. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća „Gradska stambena agencija“ za 2019. godinu
 18. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća „Zavod za urbanizam“ Niš za 2019. godinu
 19. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP za stambene usluge “Nišstan” Niš  za  2019. godinu
 20. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Naissus“ Niš  o odobravanju jemstva JKP „Gorica“ Niš za kreditno zaduženje – dozvoljeni minus kod AIK Banke AD Beograd
 21. Zaključak o davanju saglasnosti da se JKP „Gorica“ Niš, u skladu sa Odlukom Nadzornog odbora preduzeća, odobri kreditno zaduženje -dozvoljeni minus kod AIK Banke AD Beograd
 22. Rešenje o realizaciji i sufinansiranju projekta „Efikasno i efektivno upravljanje imovinom u Nišu i Ćupriji kroz uvođenje geografskog informacionog sistema“
 23. Rešenje o realizaciji i finansiranje projekta „Unapređenje pristupačnosti Grada Niša-jedan laki kilometar“
 24. Preporuka Javnom komunalnom preduzeću Direkcija za javni prevoz Grada Niša Niš da razmotri mogućnosti pristupanja reprogramu duga sa Fudbalskim klubom „Radnički“ Niš
 25. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o pokretanju postupka javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za realizaciju projekta rekonstrukcije, racionalizacije i održavanja javnog osvetljenja na teritoriji Grada Niša

159. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 20.12.2018. godine

 1. Rešenje o utvrđivanju Predloga programa razvoja Grada Niša za 2019. godinu
 2. Rešenje o utvrđivanju Predloga plana generalne regulacije područja Gradske opštine Pantelej – četvrta faza severozapad
 3. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izradi Plana generalne regulacije naselja Mramorski potok, na području Gradske opštine Palilula
 4. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izradi Plana generalne regulacije naselja Gornja Trnava, na području Gradske opštine Crveni Krst
 5. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izradi Plana detaljne regulacije naselja Prosek, na području Gradske opštine Niška Banja
 6. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izradi Plana detaljne regulacije naselja Sićevo, na području Gradske opštine Niška Banja
 7. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju samostalnog jednostranog odmorišta „Niš 2“ (levo, km 016+150)
 8. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izradi Plana detaljne regulacije šireg lokaliteta Cerjanske pećine, na području Gradske opštine Pantelej
 9. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izradi Plana detaljne regulacije naselja Cerje, na području Gradske opštine Pantelej
 10. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izradi Plana detaljne regulacije lokaliteta Lalinske pojate, na području Gradske opštine Palilula
 11. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izradi Plana detaljne regulacije naselja Miljkovac i lokaliteta Vidrište, na području Gradske opštine Crveni Krst
 12. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izradi Plana detaljne regulacije poslovno trgovinskog kompleksa u Medoševcu na području Gradske opštine Crveni Krst
 13. Rešenje o utvrđivanju Predloga plana generalne regulacije područja u obuhvatu zaštitnog pojasa infrastrukturnog koridora magistralnog gasovoda Niš – Dimitrovgrad
 14. Rešenje o utvrđivanju Predloga plana generalne regulacije područja Gradske opštine Palilula – četvrta faza – zapad
 15. Rešenje o utvrđivanju Predloga plana detaljne regulacije Malčanske reke i kolektora sa pumpnom stanicom
 16. Rešenje o utvrđivanju Predloga plana detaljne regulacije za deo funkcionalno prostorne celine „A“ u obuhvatu PGR područja GO Niška Banja – prva faza
 17. Rešenje o stavljanju van snage Rešenja o utvrđivanju Predloga plana detaljne regulacije za područje Kameničkog visa i vikend naselja na potesu Kamenica – Cerje
 18. Rešenje o utvrđivanju Predloga programa sprovođenja društvene brige za zdravlje na teritoriji Grada Niša za 2019. godinu
 19. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o matičnim područjima na teritoriji Grada Niša
 20. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o prenosu prava korišćenja Osnovnoj školi „Branko Radičević“ sa poslovnim sedištem u Gabrovcu, ul. Pobede br. 72, na nepokretnostima u javnoj svojini Grada Niša
 21. Rešenje o dodeli neiskorišćenih finansijskih sredstava predviđenih za realizaciju mera Programa lokalnog ekonomskog razvoja Grada Niša za 2018. godinu
 22. Zaključak o davanju saglasnosti da se JKP „Mediana“ Niš odobri zaduženje po dugoročnom kreditu za nabavku opreme za obavljanje delatnosti

158. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 17.12.2018. godine

 1. Rešenje o sufinansiranju izrade tehničke dokumentacije za unapređenje energetske efikasnosti zgrada javne namene u svojini Grada Niša

 

157. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 17.12.2018. godine

 1. Izjašnjenje po Amandmanima na Predlog odluke o budžetu Grada Niša za 2019. godinu, i to:
 • Amandmanu broj 1376 koji je podnela Odbornička grupa „DEMOKRATSKA STRANKA“
 • Amandmanu broj 1377 koji je podnela Odbornička grupa „DEMOKRATSKA STRANKA“
 • Amandmanu broj 1378 koji je podnela Odbornička grupa „DEMOKRATSKA STRANKA“
 • Amandmanu broj 1379 koji je podnela Odbornička grupa „DEMOKRATSKA STRANKA“
 • Amandmanu broj 1380 koji je podnela Odbornička grupa „DEMOKRATSKA STRANKA“
 • Amandmanu broj 1381 koji je podnela Odbornička grupa „DEMOKRATSKA STRANKA“
 • Amandmanu broj 1382 koji je podnela Odbornička grupa „DEMOKRATSKA STRANKA“
 • Amandmanu broj 1383 koji je podnela Odbornička grupa „DEMOKRATSKA STRANKA“
 • Amandmanu broj 1384 koji je podnela Odbornička grupa „DEMOKRATSKA STRANKA“
 • Amandmanu broj 1385 koji je podnela Odbornička grupa „DEMOKRATSKA STRANKA“
 • Amandmanu broj 1386 koji je podnela Odbornička grupa „DEMOKRATSKA STRANKA“
 • Amandmanu broj 1387 koji je podnela Odbornička grupa „DEMOKRATSKA STRANKA“
 • Amandmanu broj 1388 koji je podnela Odbornička grupa „DEMOKRATSKA STRANKA“
 • Amandmanu broj 1389 koji je podnela Odbornička grupa „DEMOKRATSKA STRANKA“
 • Amandmanu broj 1390 koji je podnela Odbornička grupa „DEMOKRATSKA STRANKA“
 • Amandmanu broj 1391 koji je podnela Odbornička grupa „DEMOKRATSKA STRANKA“
 • Amandmanu broj 1392 koji je podnela Odbornička grupa „DEMOKRATSKA STRANKA“
 • Amandmanu broj 1393 koji je podnela Odbornička grupa „DEMOKRATSKA STRANKA“
 • Amandmanu broj 1394 koji je podnela Odbornička grupa „DEMOKRATSKA STRANKA“
 • Amandmanu broj 1395 koji je podnela Odbornička grupa „DEMOKRATSKA STRANKA“
 • Amandmanu broj 1396 koji je podnela Odbornička grupa „DEMOKRATSKA STRANKA“
 • Amandmanu broj 1397 koji je podnela Odbornička grupa „DEMOKRATSKA STRANKA“
 • Amandmanu broj 1398 koji je podnela Odbornička grupa „DEMOKRATSKA STRANKA“
 • Amandmanu broj 1399 koji je podnela Odbornička grupa „DEMOKRATSKA STRANKA“
 • Amandmanu broj 1400 koji je podnela Odbornička grupa „DEMOKRATSKA STRANKA“
 • Amandmanu broj 1401 koji je podnela Odbornička grupa „DEMOKRATSKA STRANKA“
 • Amandmanu broj 1402 koji je podnela Odbornička grupa „DEMOKRATSKA STRANKA“
 • Amandmanu broj 1403 koji je podnela Odbornička grupa „DEMOKRATSKA STRANKA“
 • Amandmanu broj 1404 koji je podnela Odbornička grupa „DEMOKRATSKA STRANKA“
 • Amandmanu broj 1405 koji je podnela Odbornička grupa „DEMOKRATSKA STRANKA“
 • Amandmanu broj 1406 koji je podnela Odbornička grupa „DEMOKRATSKA STRANKA“

156. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 13.12.2018. godine

 1. Rešenje o utvrđivanju Predloga prvih izmena i dopuna Plana generalne regulacije područja Gradske opštine Palilula – druga faza – zona ulica Seličevice i Zetske
 2. Rešenje o utvrđivanju Predloga plana detaljne regulacije kompleksa retenzionog bazena za kolektore atmosferskih voda iz Novog Sela i Bubanjskog kolektora u obuhvatu PGR područja GO Palilula – treća faza
 3. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o utvrđivanju nekategorisanih puteva
 4. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izmeni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća Direkcija za izgradnju Grada Niša
 5. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o povećanju osnovnog kapitala Javnog komunalnog preduzeća Direkcija za javni prevoz Grada Niša Niš
 6. Rešenje o utvrđivanju dozvoljenog broja vozila za obavljanje taksi prevoza na teritoriji Grada Niša
 7. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim kriterijumima, načinu i postupku dodele sredstava ili nedostajućeg dela sredstava iz budžeta Grada Niša za podsticanje programa i projekata od javnog interesa koja realizuju udruženja
 8. Rešenje o prihvatanju učešća i sufinansiranju projekta na realizaciji pomoći za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu, kroz dodelu pomoći za kupovinu seoske kuće sa okućnicom i pomoć u građevinskom materijalu za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom
 9. Rešenje o izmeni Rešenja o pristupanju Grada Niša programu ROMACTED „Promovisanje dobrog upravljanja i osnaživanje romske zajednice na lokalnom nivou“
 10. Rešenje o realizaciji i finansiranje Projekta „Analiza kadrovskih potreba industrijskih preduzeća u Gradu Nišu: Razvoj konkurentnih obrazovnih profila“
 11. Rešenje o realizaciji i sufinansiranju projekta „Projekat održavanja javnog parka u Niškoj Banji“
 12. Rešenje o izmeni Rešenja o realizaciji i finansiranju projekta „Podizanje kapaciteta centra za inovativno preduzetništvo mladih“

155. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 11.12.2018. godine

 1. Zaključak o usvajanju Izveštaja o sprovedenoj stručnoj i javnoj raspravi o Nacrtu odluke o izmenama i dopunama Statuta Grada Niša
 2. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izmenama i dopunama Statuta Grada Niša
 3. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o budžetu Grada Niša za 2019. godinu
 4. Rešenje o utvrđivanju Predloga kadrovskog plana Gradske uprave grada Niša, Službe za poslove Skupštine Grada, Službe za poslove Gradonačelnika, Službe za poslove Gradskog veća, Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj i projekte, Pravobranilaštva Grada Niša, Kancelarije zaštitnika građana, Budžetske inspekcije Grada Niša i Službe za internu reviziju organa i službi Grada Niša za 2019. godinu
 5. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o utvrđivanju prihoda koji pripadaju gradu, odnosno gradskim opštinama i rasporedu transfernih sredstava iz Budžeta Grada Niša gradskim opštinama u 2019. godini
 6. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o lokalnim komunalnim taksama
 7. Rešenje o utvrđivanju Predloga prvih izmena i dopuna Plana generalne regulacije područja Gradske opštine Crveni Krst-prva faza
 8. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izmenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu
 9. Rešenje o stavljanju van snage Rešenja o utvrđivanju Predloga rešenja o pribavljanju u javnu svojinu Grada Niša zgrade poslovnih usluga-poslovnog objekta, u ulici Generala Milojka Lešjanina br. 39 u Nišu
 10. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o pribavljanju u javnu svojinu Grada Niša zgrade poslovnih usluga-poslovnog objekta, u ulici Generala Milojka Lešjanina br. 39 u Nišu
 11. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja JP „Gradska stambena agencija“ Niš za 2018. godinu
 12. Rešenje o davanju saglasnosti na Projekat JP „Gradska stambena agencija“ Niš “Izgradnja stanova za stanovanje uz podršku u L7, L8 i L9 na lokaciji u Ul. Majakovskog u Nišu”
 13. Rešenje o neuspehu javnog konkursa za popunjavanje položaja zamenika načelnika Gradske uprave grada Niša
 14. Rešenje o obrazovanju Konkursne komisije za izbor zamenika načelnika Gradske uprave grada Niša
 15. Rešenje o razrešenju zamenika načelnika Službe za poslove Gradskog veća
 16. Zaključak kojim se daje saglasnost da se JKP „Parking-servis“- Niš odobri kreditno zaduženje za investicioni – dugoročni kredit u iznosu od 40.000.000,00 dinara
 17. Zaključak kojim se daje saglasnost da se JKP „Mediana“ Niš odobri zaduženje po kratkoročnom kreditu za tekuću likvidnost u iznosu od 40.000.000,00 dinara
 18. Zaključak kojim se daje saglasnost da se JKP „Naissus“ Niš odobri kreditno zaduženje kod poslovnih banaka, po osnovu revolving kredita sa rokom otplate 12 meseci, u iznosu od 850.000 evra
 19. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izmenama i dopunama Odluke o pravima iz oblasti socijalne zaštite na teritoriji Grada Niša
 20. Rešenje o usvajanju Pravilnika za stipendiranje srednjoškolaca  romske nacionalnosti  na teritoriji grada niša
 21. Zaključak kojim se predlaže Gradonačelniku Grada Niša da odobri finansiranje aktivnosti Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja Roma na teritoriji Grada Niša iz sredstava predviđenih  Odlukom o budžetu Grada Niša za 2018. godinu i to: Osnivanje Romskog kulturnog centra i Stipendiranje učenika srednjih škola u školskoj 2018/2019 godini

154. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 07.12.2018. godine

 1. Zaključak kojim se daje saglasnost JKP Direkcija za javni prevoz Grada Niša za preduzimanje operativnih mera, u cilju sprečavanja štetnih posledica, koje mogu nastati jednostranim raskidom ugovora sa prevoznikom „Ćurdić“ d.o.o. Beograd zbog neispunjenja ugovornih obaveza

153. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 30.11.2018. godine

 1. Rešenje o stavljanju van snage Rešenja o davanju saglasnosti na Nacrt ugovora o finansiranju radova na izmeštanju i izgradnji fekalnog kolektora na lokaciji kompleksa „Novi Niš“
 2. Rešenje o davanju saglasnosti na Nacrt ugovora o finansiranju radova na izmeštanju i izgradnji fekalnog kolektora na lokaciji kompleksa „Novi Niš“

152. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 29.11.2018. godine

 1. Rešenje o davanju saglasnosti na Nacrt ugovora o finansiranju radova na izmeštanju i izgradnji fekalnog kolektora na lokaciji kompleksa „Novi Niš“

151. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 29.11.2018. godine

 1. Zaključak o utvrđivanju Nacrta odluke o izmenama i dopunama Statuta Grada Niša i vremenu, mestu i načinu sprovođenja stručne i javne rasprave o Nacrtu
 2. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izradi Plana detaljne regulacije sistema za navodnjavanje u Gornjoj Trnavi
 3. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izradi Plana detaljne regulacije sistema za navodnjavanje u Donjem Matejevcu
 4. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izmenama i dopunama Odluke o pravu na naknadu dela troškova boravka dece i pravu na regresiranju besplatnog boravka dece u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice
 5. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na izmenu  Statuta Javnog preduzeća za stambene usluge „Nišstan“ Niš
 6. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o radu JP „Nišstan“ Niš
 7. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama odluke o organizaciji Uprave Gradske opštine Palilula
 8. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o radu Javne predškolske ustanove „Pčelica“ Niš za radnu 2017/2018. godinu
 9. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada Javne predškolske ustanove „Pčelica“ Niš za radnu 2018/2019 godinu
 10. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o poslovanju JKP  „Gradska toplana“ Niš sa Finansijskim izveštajem za period januar-decembar 2017. godine
 11. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Gradska toplana“ Niš o raspodeli dobiti po redovnom godišnjem finansijskom izveštaju za 2017. godinu, odnosno pokriću gubitaka iz prethodnih godina
 12. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o poslovanju JKP „Objedinjena naplata“ Niš sa Finansijskim izveštajem za 2017. godinu
 13. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Objedinjena naplata“ Niš o raspodeli dobiti utvrđene Izveštajem o poslovanju sa Finansijskim izveštajem preduzeća za 2017. godinu
 14. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o poslovanju sa Finansijskim izveštajem JKP „Parking servis“- Niš za 2017. godinu
 15. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Parking-servis“-Niš o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju za 2017. godinu
 16. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o poslovanju JKP za vodovod i kanalizaciju „Naissus“ Niš za period od 01.01.2017.-31.12.2017. godine sa finansijskim izveštajem
 17. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Naissus“ Niš o raspodeli dobiti za 2017. godinu
 18. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o poslovanju sa Finansijskim izveštajem JKP „Mediana“ Niš za 2017. godinu
 19. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Mediana“ Niš o raspodeli dobiti po Finansijskom izveštaju za 2017. godinu
 20. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o poslovanju sa Finansijskim izveštajem JKP „Tržnica“ Niš za 2017. godinu
 21. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Tržnica“ Niš o raspodeli dobitka JKP „Tržnica“ Niš po Finansijskom izveštaju za 2017. godinu
 22. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajem JKP Direkcija za javni prevoz Grada Niša  Niš za 2017. godinu
 23. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP Direkcija za javni prevoz Grada Niša Niš o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju za 2017. godinu
 24. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajem Javnog preduzeća  Direkcija za izgradnju grada Niša za 2017. godinu
 25. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP Direkcija za izgradnju grada Niša o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju za 2017. godinu
 26. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o poslovanju sa Finansijskim izveštajem JKP „Gorica“ Niš za 2017. godinu – Dodatak 26. tački: Izveštaj revizora – Izveštaj JKP Gorica
 27. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o poslovanju sa Finansijskim izveštajem Javnog preduzeća Zavod za urbanizam Niš za 2017. godinu
 28. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Odluku  Nadzornog odbora Javnog preduzeća Zavod za urbanizam Niš o raspodeli dobiti po Finansijskom izveštaju za 2017. godinu
 29. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajem Javnog preduzeća „Gradska stambena agencija“ Niš za 2017. godinu
 30. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP „Gradska stambena agencija“ Niš o pokriću gubitka po finansijskom izveštaju za 2017. godinu i raspodeli neraspoređene dobiti iz ranijih godina
 31. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o usvajanju Izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajem JP za stambene usluge „Nišstan“ Niš za 2017. godinu
 32. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća za stambene usluge „Nišstan“ Niš o raspodeli dobiti po Finansijskom izveštaju za 2017.godinu
 33. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Parking-servis“-Niš o utvrđivanju cena parkiranja i uklanjanja motornih vozila i postavljanja uređaja kojima se sprečava odvoženje vozila
 34. Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmeni Programa održavanja javne higijene na teritoriji grada Niša za 2018. godinu
 35. Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmeni Programa uređenja i održavanja javnih zelenih površina za 2018. godinu
 36. Rešenje o preraspodeli neutrošenih finansijska sredstava predviđenih za realizaciju mera Programa lokalnog ekonomskog razvoja Grada Niša za 2018. godinu
 37. Rešenje o prihvatanju učešća u projektu „Unapređenje administrativne efikasnosti i delotvornosti na lokalnom nivou“
 38. Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima a čiji je osnivač  Grad Niš za period od 01.01.2018. do 30.09.2018. godine
 • JKP „Mediana“ Niš
 • JKP „Naissus“ Niš
 • JKP „Gorica“ Niš
 • JKP „Objedinjena naplata“ Niš
 • JKP „Tržnica“ Niš
 • JKP „Gradska toplana“ Niš
 • JKP „Parking servis“ Niš
 • JKP Direkcija za javni prevoz Grada Niša Niš
 • JP Direkcija za izgradnju Grada Niša
 1. Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima a čiji je osnivač Grad Niš za period od 01.01.2018. do 30.09.2018.godine
 • Javno preduzeće Zavod za urbanizam Niš
 • Javno preduzeće „Gradska stambena agencija“ Niš
 1. Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima a čiji je osnivač Grad Niš za period od 01.01.2018. do 30.09.2018.
 • Javno preduzeće  za stambene usluge „Nišstan“ Niš
 1. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa poslovanja JP za stambene usluge „Nišstan“ Niš za 2018. godinu
 2. Rešenje o utvrđivanju visine novčanog iznosa  nagrade „Stevan Sremac“

 

150. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 08.11.2018. godine

 1. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izmenama Odluke o budžetu Grada Niša za 2018. godinu
 2. Rešenje o utvrđivanju Predloga prvih izmena i dopuna Plana detaljne regulacije aerodroma „Konstantin Veliki“ u Nišu
 3. Rešenje o utvrđivanju Predloga programa o izmenama i dopunama Programa uređivanja građevinskog zemljišta i izgradnje sa finansijskim planom za 2018. godinu
 4. Rešenje o utvrđivanju Predloga programa o izmenama i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture javnog zemljišta gradskog i seoskog područja sa finansijskim planom za 2018. godinu
 5. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izmenama i dopunama Odluke o ostvarivanju potreba i interesa građana u oblasti sporta u Gradu Nišu
 6. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Ustanove Dečiji centar Niš
 7. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o povećanju osnovnog kapitala Javnog komunalnog preduzeća „Gorica“  Niš
 8. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa poslovanja JKP „Mediana“ Niš za 2018. godinu
 9. Rešenje o dodeli bespovratnih sredstava u vidu državne pomoći male vrednosti, predviđena Programom lokalnog ekonomskog razvoja Grada Niša za 2018. godinu i to privrednim subjektima (MMSPP, klasteri, udruženja) i akreditovanim naučno obrazovnim institucijama sa teritorije Grada Niša
 10. Rešenje o utvrđivanju Predloga I Izmena i dopuna Programa lokalnog ekonomskog razvoja Grada Niša za 2018. godinu
 11. Zaključak kojim je Gradsko veće Grada Niša saglasno da se JKP „Tržnica“ Niš,  odobri dozvoljeno prekoračenje po dinarskom tekućem računu-overdraft kredit,  y iznosu od 30.000.000,00 dinara za potrebe tekuće likvidnosti preduzeća

149. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 31.10.2018. godine

 1. Rešenje o usvajanju Izveštaja o izvršenju budžeta Grada Niša za period januar – septembar 2018. godine
 1. Rešenje o utvrđivanju Predloga plana detaljne regulacije za područje Kameničkog visa i vikend naselja na potesu Kamenica – Cerje
 1. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o konverziji potraživanja Grada Niša u udeo Grada Niša u kapitalu Privrednog društva „Tehnohemija“ AD iz Beograda
 2. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu na teritoriji Grada Niša
 1. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izmenama Odluke o budžetskom fondu za zaštitu životne sredine Grada Niša
 2. Rešenje o utvrđivanju Predloga odluke o izmenama Odluke o izmenama Odluke o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine Grada Niša
 1. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa poslovanja Javnog preduzeća Zavod za urbanizam Niš za 2018. godinu
 2. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Izmenu Programa rada  Pozorišta lutaka Niš za 2018. godinu
 1. Rešenje o utvrđivanju Predloga programa o izmenama Programa sprovođenja društvene brige za zdravlje na teritoriji Grada Niša za 2018. godinu
 1. Rešenje kojim se prihvata realizaciju i finansiranje programa udruženja na osnovu sprovedenog Konkursa za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa koja realizuju udruženja u oblasti zaštite životne sredine na teritoriji grada Niša u 2018. godini
 2. Rešenje o davanju saglasnosti na Program pružanja dimničarskih usluga za 2019. godinu
 3. Rešenje o učešću u projektu „Podrška integraciji Roma i drugih ranjivih grupa na tržište u sektoru upravljanja otpadom-pilot projekat u gradu Nišu“
 4. Rešenje o predfinansiranju i sufinansiranju projekta „Povećanje turističkih informacionih servisa u regionu prekogranične saradnje“
 5. Rešenje o realizaciji i sufinansiranju projekta „Izrada projekta za izvođenje radova za multifunkcionalni Ekspo centar u Nišu“
 1. Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u Javnom komunalnom preduzeću za pijačne usluge „Tržnica“ Niš
 2. Rešenje o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog odbora JKP „Gradska toplana“ Niš o utvrđivanju cene snabdevanja krajnjeg kupca toplotnom energijom
 1. Zaključak kojim se preporučuje JKP „Gradska toplana“ Niš da svim korisnicima koji spadaju u grupu fizičkih lica u objektima kolektivnog stanovanja, kojima je mesečna specifična potrošnja toplotne energije veća od utvrđene granične vrednosti, obračun zaduženja za daljinsko grejanje u varijabilnom delu vrši na osnovu mesečne specifične potrošnje koja ne prelazi utvrđenu graničnu vrednost

148. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 05.10.2018. godine

 1. Rešenje o izmeni Rešenja o osnivanju Saveta za bezbednost saobraćaja Grada Niša
 2. Rešenje kojim se odobrava dodela legitimacije za besplatan prevoz u javnom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji Grada Niša za I zonu sa pratećom dokumentacijom, po zahtevu Doma za decu i omladinu „Duško Radović“ Niš, za Anđelu Brenjo, sa rokom važenja od 10.10.2018. do 10.08.2019. godine
 3. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP  „Objedinjena naplata“ Niš, o davanju jemstva JKP „Gradska toplana“ Niš za kratkoročni kredit
 4. Zaključak kojim se daje saglasnost JKP „Gradska toplana“ Niš da se kreditno zaduži kod poslovnih banaka pod komercijalnim uslovima sa rokom otplate 12 meseci
 5. Zaključak kojim se daje saglasnost JKP „Gradska toplana“ Niš da se kreditno zaduži korišćenjem minusa po tekućim računima JKP „Gradska toplana“ Niš  kod poslovnih banaka sa rokom korišćenja 12 meseci
 6. Zaključak kojim se daje saglasnost da se JKP „Mediana“ Niš odobri zaduženje po kratkoročnom kreditu za tekuću likvidnost
 7. Zaključak kojim se predlaže Gradonačelniku Grada Niša davanje saglasnosti na Pravilnik o postupku odobravanja programa  kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u Gradu Nišu
 8. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Plana i programa rada Narodnog pozorišta Niš za 2018. godinu

147. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 03.10.2018. godine

 1. Rešenje o utvrđivanju Predloga Prvih izmena i dopuna Plana generalne regulacije područja Gradske opštine Pantelej – prva faza (parcijalne izmene)
 2. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa poslovanja JKP „Objedinjena naplata“ Niš za 2018. godinu
 3. Odluka o raspisivanju javnog konkursa za popunjavanje položaja zamenika načelnika Gradske uprave grada Niša
 4. Rešenje o produženju statusa vršioca dužnosti zamenika načelnika Gradske uprave grada Niša
 5. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Mediana“ Niš
 6. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju „Naissus“ Niš
 7. Rešenje o stavljanju van snage Rešenja o utvrđivanju Predloga odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „Gorica“ Niš, Javnog komunalnog preduzeća „Mediana“ Niš, Javnog komunalnog preduzeća „Naissus“ Niš,  Javnog preduzeća „Nišstan“ Niš i Javnog komunalnog preduzeća Direkcija za javni prevoz Grada Niša Niš
 8. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za stambene usluge „Nišstan“ Niš
 9. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća Direkza javni prevoz Grada Nicija ša Niš
 10. Rešenje o utvrđivanju Predloga rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Gorica“ Niš

 

Možda Vas zanima i sledeće...