Акти Градског већа Града Ниша за 2018. годину од 147. до 162. седнице

image_pdfimage_print

162. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 28.12.2018. године

161. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 21.12.2018. године

160. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 21.12.2018. године

 1. Решење о утврђивању Предлога програма уређивања грађевинског земљишта и изградње са финансијским планом за 2019. годину
 2. Решење о утврђивању Предлога програма одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2019. годину
 3. Решење о утврђивању Предлога одлуке о измени Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
 4. Решење о утврђивању Предлога плана детаљне регулације за грађевинско подручје уз инфраструктурни коридор и реку Нишаву на потесу Сићевачке клисуре
 5. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама и допунама Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2019. годину на територији Града Ниша
 6. Решење о утврђивању Предлога одлуке о накнадама за коришћење јавних површина
 7. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Статут Дечијег културног центра Ниш
 8. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Медиана“ Ниш за 2019. годину
 9. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП Дирекција за јавни превоз града Ниша Ниш за 2019. годину
 10. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш за 2019. годину
 11. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП Дирекција за изградњу града Ниша за 2019. годину
 12. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Паркинг-сервис“ Ниш за 2019. годину
 13. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш за 2019. годину
 14. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Тржница“ Ниш за 2019. годину
 15. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Горица“ Ниш за 2019. годину
 16. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Градска топлана“ Ниш за 2019. годину
 17. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Градска стамбена агенција“ за 2019. годину
 18. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Завод за урбанизам“ Ниш за 2019. годину
 19. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП за стамбене услуге “Нишстан” Ниш  за  2019. годину
 20. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Наиссус“ Ниш  о одобравању јемства ЈКП „Горица“ Ниш за кредитно задужење – дозвољени минус код АИК Банке АД Београд
 21. Закључак о давању сагласности да се ЈКП „Горица“ Ниш, у складу са Одлуком Надзорног одбора предузећа, одобри кредитно задужење -дозвољени минус код АИК Банке АД Београд
 22. Решење о реализацији и суфинансирању пројекта „Ефикасно и ефективно управљање имовином у Нишу и Ћуприји кроз увођење географског информационог система“
 23. Решење о реализацији и финансирањe пројекта „Унапређење приступачности Града Ниша-један лаки километар“
 24. Препорука Jавном комуналном предузећу Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш да размотри могућности приступања репрограму дуга са Фудбалским клубом „Раднички“ Ниш
 25. Решење о утврђивању Предлога одлуке о покретању поступка јавно-приватног партнерства без елемената концесије за реализацију пројекта реконструкције, рационализације и одржавања јавног осветљења на територији Града Ниша

159. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 20.12.2018. године

 1. Решење о утврђивању Предлога програма развоја Града Ниша за 2019. годину
 2. Решење о утврђивању Предлога плана генералне регулације подручја Градске општине Пантелеј – четврта фаза северозапад
 3. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изради Плана генералне регулације насеља Мраморски поток, на подручју Градске општине Палилула
 4. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изради Плана генералне регулације насеља Горња Трнава, на подручју Градске општине Црвени Крст
 5. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изради Плана детаљне регулације насеља Просек, на подручју Градске општине Нишка Бања
 6. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изради Плана детаљне регулације насеља Сићево, на подручју Градске општине Нишка Бања
 7. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу самосталног једностраног одморишта „Ниш 2“ (лево, km 016+150)
 8. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изради Плана детаљне регулације ширег локалитета Церјанске пећине, на подручју Градске општине Пантелеј
 9. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изради Плана детаљне регулације насеља Церје, на подручју Градске општине Пантелеј
 10. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изради Плана детаљне регулације локалитета Лалинске појате, на подручју Градске општине Палилула
 11. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изради Плана детаљне регулације насеља Миљковац и локалитета Видриште, на подручју Градске општине Црвени Крст
 12. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изради Плана детаљне регулације пословно трговинског комплекса у Медошевцу на подручју Градске општине Црвени Крст
 13. Решење о утврђивању Предлога плана генералне регулације подручја у обухвату заштитног појаса инфраструктурног коридора магистралног гасовода Ниш – Димитровград
 14. Решење о утврђивању Предлога плана генералне регулације подручја Градске општине Палилула – четврта фаза – запад
 15. Решење о утврђивању Предлога плана детаљне регулације Малчанске реке и колектора са пумпном станицом
 16. Решење о утврђивању Предлога плана детаљне регулације за део функционално просторне целине „А“ у обухвату ПГР подручја ГО Нишка Бања – прва фаза
 17. Решење о стављању ван снаге Решења о утврђивању Предлога плана детаљне регулације за подручје Каменичког виса и викенд насеља на потесу Каменица – Церје
 18. Решење о утврђивању Предлога програма спровођења друштвене бриге за здравље на територији Града Ниша за 2019. годину
 19. Решење о утврђивању Предлога одлуке о матичним подручјима на територији Града Ниша
 20. Решење о утврђивању Предлога решења o преносу права коришћења Основној школи „Бранко Радичевић“ са пословним седиштем у Габровцу, ул. Победе бр. 72, на непокретностима у јавној својини Града Ниша
 21. Решење о додели неискоришћених финансијских средстава предвиђених за реализацију мера Програма локалног економског развоја Града Ниша за 2018. годину
 22. Закључак о давању сагласности да се ЈКП „Медиана“ Ниш одобри задужење по дугорочном кредиту за набавку опреме за обављање делатности

158. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 17.12.2018. године

 1. Решење о суфинансирању израде техничке документације за унапређење енергетске ефикасности зграда јавне намене у својини Града Ниша

 

157. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 17.12.2018. године

 1. Изјашњење по Амандманима на Предлог одлуке о буџету Града Ниша за 2019. годину, и то:
 • Амандману број 1376 који је поднела Одборничка група „ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА“
 • Амандману број 1377 који је поднела Одборничка група „ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА“
 • Амандману број 1378 који је поднела Одборничка група „ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА“
 • Амандману број 1379 који је поднела Одборничка група „ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА“
 • Амандману број 1380 који је поднела Одборничка група „ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА“
 • Амандману број 1381 који је поднела Одборничка група „ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА“
 • Амандману број 1382 који је поднела Одборничка група „ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА“
 • Амандману број 1383 који је поднела Одборничка група „ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА“
 • Амандману број 1384 који је поднела Одборничка група „ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА“
 • Амандману број 1385 који је поднела Одборничка група „ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА“
 • Амандману број 1386 који је поднела Одборничка група „ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА“
 • Амандману број 1387 који је поднела Одборничка група „ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА“
 • Амандману број 1388 који је поднела Одборничка група „ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА“
 • Амандману број 1389 који је поднела Одборничка група „ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА“
 • Амандману број 1390 који је поднела Одборничка група „ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА“
 • Амандману број 1391 који је поднела Одборничка група „ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА“
 • Амандману број 1392 који је поднела Одборничка група „ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА“
 • Амандману број 1393 који је поднела Одборничка група „ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА“
 • Амандману број 1394 који је поднела Одборничка група „ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА“
 • Амандману број 1395 који је поднела Одборничка група „ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА“
 • Амандману број 1396 који је поднела Одборничка група „ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА“
 • Амандману број 1397 који је поднела Одборничка група „ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА“
 • Амандману број 1398 који је поднела Одборничка група „ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА“
 • Амандману број 1399 који је поднела Одборничка група „ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА“
 • Амандману број 1400 који је поднела Одборничка група „ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА“
 • Амандману број 1401 који је поднела Одборничка група „ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА“
 • Амандману број 1402 који је поднела Одборничка група „ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА“
 • Амандману број 1403 који је поднела Одборничка група „ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА“
 • Амандману број 1404 који је поднела Одборничка група „ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА“
 • Амандману број 1405 који је поднела Одборничка група „ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА“
 • Амандману број 1406 који је поднела Одборничка група „ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА“

156. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 13.12.2018. године

 1. Решење о утврђивању Предлога првих измена и допуна Плана генералне регулације подручја Градске општине Палилула – друга фаза – зона улица Селичевице и Зетске
 2. Решење о утврђивању Предлога плана детаљне регулације комплекса ретензионог базена за колекторе атмосферских вода из Новог Села и Бубањског колектора у обухвату ПГР подручја ГО Палилула – трећа фаза
 3. Решење о утврђивању Предлога одлуке о утврђивању некатегорисаних путева
 4. Решење о утврђивању Предлога одлуке о измени Одлуке о оснивању Јавног предузећа Дирекција за изградњу Града Ниша
 5. Решење о утврђивању Предлога одлуке о повећању основног капитала Јавног комуналног предузећа Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш
 6. Решење о утврђивању дозвољеног броја возила за обављање такси превоза на територији Града Ниша
 7. Правилник о изменама и допунама Правилника о ближим критеријумима, начину и поступку доделе средстава или недостајућег дела средстава из буџета Града Ниша за подстицање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења
 8. Решење о прихватању учешћа и суфинансирању пројекта на реализацији помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом и помоћ у грађевинском материјалу за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом
 9. Решење о измени Решења о приступању Града Ниша програму ROMACTED „Промовисање доброг управљања и оснаживање ромске заједнице на локалном нивоу“
 10. Решење о реализацији и финансирањe Пројекта „Анализа кадровских потреба индустријских предузећа у Граду Нишу: Развој конкурентних образовних профила“
 11. Решење о реализацији и суфинансирању пројекта „Пројекат одржавања јавног парка у Нишкој Бањи“
 12. Решење о измени Решења о реализацији и финансирању пројекта „Подизање капацитета центра за иновативно предузетништво младих“

155. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 11.12.2018. године

 1. Закључак о усвајању Извештаја о спроведеној стручној и јавној расправи о Нацрту одлуке о изменама и допунама Статута Града Ниша
 2. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама и допунама Статута Града Ниша
 3. Решење о утврђивању Предлога одлуке о буџету Града Ниша за 2019. годину
 4. Решење о утврђивању Предлога кадровског плана Градске управе града Ниша, Службе за послове Скупштине Града, Службе за послове Градоначелника, Службе за послове Градског већа, Канцеларије за локални економски развој и пројекте, Правобранилаштва Града Ниша, Канцеларије заштитника грађана, Буџетске инспекције Града Ниша и Службе за интерну ревизију органа и служби Града Ниша за 2019. годину
 5. Решење о утврђивању Предлога одлуке о утврђивању прихода који припадају граду, односно градским општинама и распореду трансферних средстава из Буџета Града Ниша градским општинама у 2019. години
 6. Решење о утврђивању Предлога одлуке о локалним комуналним таксама
 7. Решење о утврђивању Предлога првих измена и допуна Плана генералне регулације подручја Градске општине Црвени Крст-прва фаза
 8. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама и допунама Одлуке о грађевинском земљишту
 9. Решење о стављању ван снаге Решења о утврђивању Предлога решења о прибављању у јавну својину Града Ниша зградe пословних услуга-пословног објекта, у улици Генерала Милојка Лешјанина бр. 39 у Нишу
 10. Решење о утврђивању Предлога решења о прибављању у јавну својину Града Ниша зграде пословних услуга-пословног објекта, у улици Генерала Милојка Лешјанина бр. 39 у Нишу
 11. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП „Градска стамбена агенција“ Ниш за 2018. годину
 12. Решење о давању сагласности на Пројекат ЈП „Градска стамбена агенција“ Ниш “Изградња станова за становање уз подршку у Л7, Л8 и Л9 на локацији у Ул. Мајаковског у Нишу”
 13. Решење о неуспеху јавног конкурса за попуњавање положаја заменика начелника Градске управе града Ниша
 14. Решење о образовању Конкурсне комисије за избор заменика начелника Градске управе града Ниша
 15. Решење о разрешењу заменика начелника Службе за послове Градског већа
 16. Закључак којим се даје сагласност да се ЈКП „Паркинг-сервис“- Ниш одобри кредитно задужење за инвестициони – дугорочни кредит у износу од 40.000.000,00 динара
 17. Закључак којим се даје сагласност да се ЈКП „Медиана“ Ниш одобри задужење по краткорочном кредиту за текућу ликвидност у износу од 40.000.000,00 динара
 18. Закључак којим се даје сагласност да се ЈКП „Наиссус“ Ниш одобри кредитно задужење код пословних банака, по основу револвинг кредита са роком отплате 12 месеци, у износу од 850.000 евра
 19. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама и допунама Одлуке о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша
 20. Решење о усвајању Правилника за стипендирање средњошколаца  ромске националности  на територији града ниша
 21. Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша да одобри финансирање активности Локалног акционог плана за унапређење положаја Рома на територији Града Ниша из средстава предвиђених  Одлуком о буџету Града Ниша за 2018. годину и то: Оснивање Ромског културног центра и Стипендирање ученика средњих школа у школској 2018/2019 години

154. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 07.12.2018. године

 1. Закључак којим се даје сагласност ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша за предузимање оперативних мера, у циљу спречавања штетних последица, које могу настати једностраним раскидом уговора са превозником „Ћурдић“ д.о.о. Београд због неиспуњења уговорних обавеза

153. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 30.11.2018. године

 1. Решење о стављању ван снаге Решења о давању сагласности на Нацрт уговора о финансирању радова на измештању и изградњи фекалног колектора на локацији комплекса „Нови Ниш“
 2. Решење о давању сагласности на Нацрт уговора о финансирању радова на измештању и изградњи фекалног колектора на локацији комплекса „Нови Ниш“

152. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 29.11.2018. године

 1. Решење о давању сагласности на Нацрт уговора о финансирању радова на измештању и изградњи фекалног колектора на локацији комплекса „Нови Ниш“

151. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 29.11.2018. године

 1. Закључак о утврђивању Нацрта одлуке о изменама и допунама Статута Града Ниша и времену, месту и начину спровођења стручне и јавне расправе о Нацрту
 2. Решење о утврђивању Предлога одлуке o изради Плана детаљне регулације система за наводњавање у Горњој Трнави
 3. Решење о утврђивању Предлога одлуке o изради Плана детаљне регулације система за наводњавање у Доњем Матејевцу
 4. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама и допунама Одлуке о праву на накнаду дела трошкова боравка деце и праву на регресирању бесплатног боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице
 5. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на измену  Статута Јавног предузећа за стамбене услуге „Нишстан“ Ниш
 6. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о раду ЈП „Нишстан“ Ниш
 7. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку o изменама и допунама одлуке о организацији Управе Градске општине Палилула
 8. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о раду Јавне предшколске установе „Пчелица“ Ниш за радну 2017/2018. годину
 9. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Годишњи план рада Јавне предшколске установе „Пчелица“ Ниш за радну 2018/2019 годину
 10. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о пословању ЈКП  „Градска топлана“ Ниш са Финансијским извештајем за период јануар-децембар 2017. године
 11. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Градска топлана“ Ниш о расподели добити по редовном годишњем финансијском извештају за 2017. годину, односно покрићу губитака из претходних година
 12. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о пословању ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш са Финансијским извештајем за 2017. годину
 13. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш о расподели добити утврђене Извештајем о пословању са Финансијским извештајем предузећа за 2017. годину
 14. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о пословању са Финансијским извештајем ЈКП „Паркинг сервис“- Ниш за 2017. годину
 15. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Паркинг-сервис“-Ниш о расподели добити по финансијском извештају за 2017. годину
 16. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о пословању ЈКП за водовод и канализацију „Наиссус“ Ниш за период од 01.01.2017.-31.12.2017. године са финансијским извештајем
 17. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Наиссус“ Ниш о расподели добити за 2017. годину
 18. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о пословању са Финансијским извештајем ЈКП „Медиана“ Ниш за 2017. годину
 19. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Медиана“ Ниш о расподели добити по Финансијском извештају за 2017. годину
 20. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о пословању са Финансијским извештајем ЈКП „Тржница“ Ниш за 2017. годину
 21. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Тржница“ Ниш о расподели добитка ЈКП „Тржница“ Ниш по Финансијском извештају за 2017. годину
 22. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о пословању са финансијским извештајем ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша  Ниш за 2017. годину
 23. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш о расподели добити по финансијском извештају за 2017. годину
 24. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о пословању са финансијским извештајем Јавног предузећа  Дирекција за изградњу града Ниша за 2017. годину
 25. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП Дирекција за изградњу града Ниша о расподели добити по финансијском извештају за 2017. годину
 26. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о пословању са Финансијским извештајем ЈКП „Горица“ Ниш за 2017. годину – Додатак 26. тачки: Извештај ревизора – Извештај ЈКП Горица
 27. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о пословању са Финансијским извештајем Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш за 2017. годину
 28. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку  Надзорног одбора Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш о расподели добити по Финансијском извештају за 2017. годину
 29. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о пословању са финансијским извештајем Јавног предузећа „Градска стамбена агенција“ Ниш за 2017. годину
 30. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП „Градска стамбена агенција“ Ниш о покрићу губитка по финансијском извештају за 2017. годину и расподели нераспоређене добити из ранијих година
 31. Решење о утврђивању Предлога решења о усвајању Извештаја о пословању са финансијским извештајем ЈП за стамбене услуге „Нишстан“ Ниш за 2017. годину
 32. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа за стамбене услуге „Нишстан“ Ниш о расподели добити по Финансијском извештају за 2017.годину
 33. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Паркинг-сервис“-Ниш о утврђивању цена паркирања и уклањања моторних возила и постављања уређаја којима се спречава одвожење возила
 34. Решење о давању сагласности на Програм о измени Програма одржавања јавне хигијене на територији града Ниша за 2018. годину
 35. Решење о давању сагласности на Програм о измени Програма уређења и одржавања јавних зелених површина за 2018. годину
 36. Решење o прерасподели неутрошених финансијска средстава предвиђених за реализацију мера Програма локалног економског развоја Града Ниша за 2018. годину
 37. Решење o прихватању учешћа у пројекту „Унапређење административне ефикасности и делотворности на локалном нивоу“
 38. Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима а чији је оснивач  Град Ниш за период од 01.01.2018. до 30.09.2018. године
 • ЈКП „Медиана“ Ниш
 • ЈКП „Наиссус“ Ниш
 • ЈКП „Горица“ Ниш
 • ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш
 • ЈКП „Тржница“ Ниш
 • ЈКП „Градска топлана“ Ниш
 • ЈКП „Паркинг сервис“ Ниш
 • ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш
 • ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша
 1. Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима а чији је оснивач Град Ниш за период од 01.01.2018. до 30.09.2018.године
 • Јавно предузеће Завод за урбанизам Ниш
 • Јавно предузеће „Градска стамбена агенција“ Ниш
 1. Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима а чији је оснивач Град Ниш за период од 01.01.2018. до 30.09.2018.
 • Јавно предузеће  за стамбене услуге „Нишстан“ Ниш
 1. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм о изменама Програмa пословања ЈП за стамбене услуге „Нишстан“ Ниш за 2018. годину
 2. Решење о утврђивању висине новчаног износа  награде „Стеван Сремац“

 

150. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 08.11.2018. године

 1. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама Одлуке о буџету Града Ниша за 2018. годину
 2. Решење о утврђивању Предлога првих измена и допуна Плана детаљне регулације аеродрома „Константин Велики“ у Нишу
 3. Решење о утврђивању Предлога програма o изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње са финансијским планом за 2018. годину
 4. Решење о утврђивању Предлога програма o изменама и допуни Програма одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2018. годину
 5. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама и допунама Одлуке о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта у Граду Нишу
 6. Решење о утврђивању Предлога одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Установе Дечији центар Ниш
 7. Решење о утврђивању Предлога одлуке о повећању основног капитала Јавног комуналног предузећа „Горица“  Ниш
 8. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм o изменама Програма пословања ЈКП „Медиана“ Ниш за 2018. годину
 9. Решење о додели бесповратних средстава у виду државне помоћи мале вредности, предвиђена Програмом локалног економског развоја Града Ниша за 2018. годину и то привредним субјектима (ММСПП, кластери, удружења) и акредитованим научно образовним институцијама са територије Града Ниша
 10. Решење о утврђивању Предлога I Измена и допуна Програма локалног економског развоја Града Ниша за 2018. годину
 11. Закључак којим је Градско веће Града Ниша сагласно да се ЈКП „Тржница“ Ниш,  одобри дозвољено прекорачење по динарском текућем рачуну-overdraft кредит,  y износу од 30.000.000,00 динара за потребе текуће ликвидности предузећа

149. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 31.10.2018. године

 1. Решење о усвајању Извештаја о извршењу буџета Града Ниша за период јануар – септембар 2018. године
 1. Решење о утврђивању Предлога плана детаљне регулације за подручје Каменичког виса и викенд насеља на потесу Каменица – Церје
 1. Решење о утврђивању Предлога одлуке о конверзији потраживања Града Ниша у удео Града Ниша у капиталу Привредног друштва „Технохемија“ АД из Београда
 2. Решење о утврђивању Предлога одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2019. годину на територији Града Ниша
 1. Решење о утврђивању Предлога одлуке o изменама Одлуке о буџетском фонду за заштиту животне средине Града Ниша
 2. Решење о утврђивању Предлога одлуке o изменама Одлуке о изменама Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине Града Ниша
 1. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш за 2018. годину
 2. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Измену Програма рада  Позоришта лутака Ниш за 2018. годину
 1. Решење о утврђивању Предлога програма о изменама Програма спровођења друштвене бриге за здравље на територији Града Ниша за 2018. годину
 1. Решење којим се прихвата реализацију и финансирање програма удружења на основу спроведеног Конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења у области заштите животне средине на територији града Ниша у 2018. години
 2. Решење о давању сагласности на Програм пружања димничарских услуга за 2019. годину
 3. Решење о учешћу у пројекту „Подршка интеграцији Рома и других рањивих група на тржиште у сектору управљања отпадом-пилот пројекат у граду Нишу“
 4. Решење о предфинансирању и суфинансирању пројекта „Повећање туристичких информационих сервиса у региону прекограничне сарадње“
 5. Решење о реализацији и суфинансирању пројекта „Израда пројекта за извођење радова за мултифункционални Експo центар у Нишу“
 1. Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Јавном комуналном предузећу за пијачне услуге „Тржница“ Ниш
 2. Решење о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП „Градска топлана“ Ниш о утврђивању цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом
 1. Закључак којим се препоручује ЈКП „Градска топлана“ Ниш да свим корисницима који спадају у групу физичких лица у објектима колективног становања, којима је месечна специфична потрошња топлотне енергије већа од утврђене граничне вредности, обрачун задужења за даљинско грејање у варијабилном делу врши на основу месечне специфичне потрошње која не прелази утврђену граничну вредност

148. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 05.10.2018. године

 1. Решење o измени Решења о оснивању Савета за безбедност саобраћаја Града Ниша
 2. Решењe којим се одобрава додела легитимацијe за бесплатан превоз у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша за I зону са пратећом документацијом, по захтеву Дома за децу и омладину „Душко Радовић“ Ниш, за Анђелу Брењо, са роком важења од 10.10.2018. до 10.08.2019. године
 3. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП  „Обједињена наплата“ Ниш, о давању јемства ЈКП „Градска топлана“ Ниш за краткорочни кредит
 4. Закључак којим се даје сагласност ЈКП „Градска топлана“ Ниш да се кредитно задужи код пословних банака под комерцијалним условима са роком отплате 12 месеци
 5. Закључак којим се даје сагласност ЈКП „Градска топлана“ Ниш да се кредитно задужи коришћењем минуса по текућим рачунима ЈКП „Градска топлана“ Ниш  код пословних банака са роком коришћења 12 месеци
 6. Закључак којим се даје сагласност да се ЈКП „Медиана“ Ниш одобри задужење по краткорочном кредиту за текућу ликвидност
 7. Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша давање сагласности на Правилник о поступку одобравања програма  којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у Граду Нишу
 8. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Измене и допуне Плана и програма рада Народнoг позоришта Ниш за 2018. годину

147. СЕДНИЦA ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША – 03.10.2018. године

 1. Решење о утврђивању Предлога Првих измена и допуна Плана генералне регулације подручја Градске општине Пантелеј – прва фаза (парцијалне измене)
 2. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм o изменама Програма пословања ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш за 2018. годину
 3. Одлука о расписивању јавног конкурса за попуњавање положаја заменика начелника Градске управе града Ниша
 4. Решење о продужењу статуса вршиоца дужности заменика начелника Градске управе града Ниша
 5. Решење о утврђивању Предлога решења о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Медиана“ Ниш
 6. Решење о утврђивању Предлога решења о именовању директора Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију „Наиссус“ Ниш
 7. Решење о стављању ван снаге Решења о утврђивању Предлога одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „Горица“ Ниш, Јавног комуналног предузећа „Медиана“ Ниш, Јавног комуналног предузећа „Наиссус“ Ниш,  Јавног предузећа „Нишстан“ Ниш и Јавног комуналног предузећа Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш
 8. Решење о утврђивању Предлога решења о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за стамбене услуге „Нишстан“ Ниш
 9. Решење о утврђивању Предлога решења о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа Дирекза јавни превоз Града Ниција ша Ниш
 10. Решење о утврђивању Предлога решења о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Горица“ Ниш

 

You may also like...