Akti Gradskog veća Grada Niša za 2018. godinu od 112. do 146. sednice

146. SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA – 11.09.2018. godine Rešenje o utvrđivanju Predloga programa o izmenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture javnog zemljišta gradskog i seoskog područja sa finansijskim planom...