Infrastrukturni radovi u blizini fabrike Cumtobel

Gradonačelnik Niša Darko Bulatović sa saradnicima obišao je lokaciju u neposrednoj blizini buduće fabrike Cumtobel,gde je u toku izgradnja vodovodne i kanalizacione infrastrukture i pristupnih saobraćajnica.Vrednost radova je oko 85 miliona dinara ,od čega su sredstva koja izdvaja grad oko 40 miliona dinara.Radi se na izgradnji vodovodno-kanalizacione mreže i dva pristupna puta u dužini oko 300 m.Dinamika je u skladu sa rokovima pa se završetak radova očekuje do 20.februara.Ovaj industrijski potez ima oko 18 hektara površine ,od čega 11 hektara zauzima kompanija Cumtobel ,dok će preostala površina biti potencijalna lokacija za buduće investitore.Završetkom radova dobija se celina koja u potpunosti zadovoljava infrastrukturne potrebe postojeće ,ali i budućih kompanija koje bi mogle ovde da investiraju.