Operativni plan odbrane od poplava na teritoriji Grada Niša za vode II reda za 2017. godinu

  • 2-20171129_084753
  • 4-DSCN0084
  • 1-20171122_090745
  • 1-DSCN0079
image_pdfimage_print

Na osnovu člana 55. stav 5. Zakona o vodama („Službeni glasnik RS“ broj 30/10; 93/12; 101/16 ), člana 3. Odluke o pristupanju i izradi Operativnog plana odbrane od poplava na teritoriji Grada Niša za vode II reda („Službeni list Grada Niša“ broj 39/11), a po pribavljenom Mišljenju Javnog vodoprivrednog preduzeća „SRBIJAVODE“ Beograd, Vodoprivredni centar „Morava“ Niš, br.02-07-859/2 od 23.2.2017. godine, Gradsko veće Grada Niša, na sednici od 03.03.2017.godine, usvojio  je  Operativni plan odbrane od poplava na teritoriji Grada Niša za vode II reda  za 2017. godinu. U skladu sa navedenim planom realizovane su sledeće aktivnosti:

– Uređenje vodotokova drugog reda (tekuće popravke i održavanje) u dužini od  1.180,00 metara (ukupna vrednost  radova je 4.087.624,30 dinara bez PDV –a) izvedeno je na osnovu prethodno urađenih elaborata i to na sledećim lokacijama:

  1. Čišćenje i osiguranje korita Velepoljske reke u Paligracu, dužina deonice L=630m., vrednost izvedenih radova  je 2.558.653,80 dinara bez uračunatog PDV-a;
  2. Čišćenje i osiguranje korita reke Studene u Gornjoj Studeni, dužina deonice L=500m., vrednost izvedenih radova je 1.528.970,50 dinara bez uračunatog PDV-a.

Na slikama: Velepoljska reka pre i nakon čišćenja.

Možda Vas zanima i sledeće...