OBELEŽEN DAN NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE

Beograd, 14. decembar, 2017.
U Klubu poslanika u Beogradu Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) svečano je obeležila 96 godina postojanja i rada.

Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović podsetio je da je još davne 1921. godine na ovaj dan Narodna skupština Kraljevine SHS usvojila Zakon o zaštiti radenika, prvi na ovim prostorima, koji je bio zasnovan na savremenim principima delovanja tržišta rada. Njime je osnovana Središnja berza rada sa sedištem u Beogradu.

“I tada i danas, ova institucija ima važnu misiju da ljudi nađu posao i žive od svog rada”, rekao je Zoran Martinović.

Govoreći o rezultatima postignutim u ovoj godini, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje istakao je da je u trećem kvartalu ove godine, prema Anketi o radnoj snazi, stopa nezaposlenosti 12,9 odsto, što je 0,9 odsto manje u odnosu na isti kvartal prošle godine. Istovremeno, stopa zaposlenosti za isti period je 48,2 odsto, odnosno 1,4 odsto više u odnosu na prošlu godinu.
U ovoj godini, po rečima direktora NSZ, kada je u pitanju realizacija mera Aktivne politike zapošljavanja postignuto je i više nego što je planirano, i to za 10,5 odsto.

“Zaključno sa novembrom 2017. imamo 249.707 slučajeva zapošljavanja sa evidencije, što je više za 7,5 odsto u odnosu na isti period 2016. Važno je istaći i da je ostvarena bolja saradnja sa poslodavcima koji su u ovoj godinu, koristeći direktno posredovanje NSZ, zaposlili 72.116 nezaposlenih lica, odnosno 4,5 odsto više u odnosu na isti period prošle godine”, naglasio je Martinović.

On je istakao i veoma dobru saradnju sa lokalnim samoupravama, sa kojima su u ovoj godini potpisana 153 sporazuma o sufinansiranju mera APZ, od kojih je 38 lokalnih samouprava mere finansiralo samostalno, uz tehničku podršku NSZ.

Po rečima Martinovića, NSZ je za 2018. dobila najveći budžet za realizaciju aktivnih mera zapošljavanja u poslednjih pet godina.

“Finansijskim planom za 2018. predviđeno je da se iskoristi 3 milijarde i 650 miliona dinara za realizaciju aktivnih mera zapošljavanja i 550 miliona za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Plan je da NSZ unapredi mere dodatnog obrazovanja i obuke, stručnu praksu i obuke na zahtev poslodavca. Takođe, planiran je nastavak specijalističkih informatičkih obuka, u koje će biti uključeno više od 1.000 nezaposlenih sa evidencije NSZ”, naglasio je Zoran Martinović.

Nacionalnoj službi za zapošljavanje odobren je naredni grant “Podrška programu zapošljavanja NSZ” na osnovu programa IPA 2013, ukupne vrednosti 5 miliona evra, čija imlementacija počinje u januaru sledeće godine.
Dan Službe čestitala je i Bojana Stanić, pomoćnica ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, koja je naglasila da su privatni sektor i lokalne samouprave prepoznale značaj Nacionalne službe za zapošljavanje kao dobrog partnera u realizaciji politike zapošljavanja na lokalnom nivou.

Povodom godišnjice rada dodeljene su zahvalnice i priznanja poslodavcima, privrednim društvima i lokalnim samoupravama koji su dali najveći doprinos u oblasti zapošljavanja u 2017. godini.

Ove godine veliki broj lokalnih samouprava uključio se u finansiranje lokalnih planova zapošljavanja, a tri su dale najveći doprinos zapošljavanju. To su Grad Niš, Grad Sombor i grad Leskovac. Kriterijumi za odabir bili su usvojen akcioni plan zapošljavanja, visina sredstava koja su opredeljena za zapošljavanje iz budžeta grada ili opštine, kao i broj nezaposlenih uključenih u mere na osnovu izdvojenih sredstava.

Grad Niš, sa kojim je na osnovu odluke ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u martu ove godine zaključen Sporazum o uređivanju prava i obaveza u realizaciji programa ili mera aktivne politike zapošljavanja, koji prema stepenu razvijenosti pripada prvoj kategoriji jedinica lokalne samouprave, iz svog budžeta opredelio je 30 miliona dinara za finansiranje programa stručne prakse, subvencija za samozapošljavanje, kao i subvencija za zapošljavanje nezaposlenih iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima i finansiranje javnih radova, dok je iz budžeta Republike Srbije odobreno 24 i po miliona dinara. U programe i mere aktivne politike zapošljavanje u Nišu do sada je uključeno više od 350 nezaposlenih.

U ime grada priznanje je primio gradonačelnik Niša Darko Bulatović.

Pored značajnih sredstava koje Grad Niš izdvaja za programe zapošljavanja saradnja sa NSZ se konstantno unapređuje i ima multidimenzioni karakter.

Grad Niš već treću godinu za redom, u saradnji sa Kancelarijom za lokalni ekonomski razvoj i projekte, Privrednom komorom Srbije – Regionalnom privrednom komorom Nišavskog, Pirotskog i Topličkog upravnog okruga, Elektronskim fakultetom Univerziteta u Nišu, Nacionalnom službom za zapošljavanje – Filijala Niš i Klasterom naprednih tehnologija NiKAT, organizuje Forum naprednih tehnologija koji ima za cilj da da okupi sve aktivne stejkholdere na polju naprednih tehnologija u oblasti privrede, nauke i obrazovanja i da Niš, kao centar koji raspolaže vrhunskim kapacitetima na polju elektronike, mašinstva i informaciono-komunikacionih tehnologija, predstavi nadležnim ministarstvima, istraživačko-razvojnim institucijama, donatorskim i diplomatskoj zajednici.

Takođe, Grad Niš pruža logističku i ostalu podršku NSZ Filijali Niš prilikom organizovanja sajmova zapošljavanja i profesionalne orijentacije.

Na specijalizovanom sajmu zapošljavanja i sajmu profesionalne orijentacije, koji je organizovan u okviru trećeg Foruma naprednih tehnologija, učestvovalo je oko 30 poslodavaca koji su ponudili oko 150 slobodnih radnih mesta uglavnom u oblastima visokih tehnologija kao i 14 fakulteta, viših i srednjih škola.

Na nedovno završenom projektu IPA 2012 „EU Pomoć teže zapošljivim grupama“ Grad Niš je učestvovao kao partner sa NSZ Filijalom Niš. Realizacijom ovog zajedničkog poduhvata otvoren je Klub za traženje posla, Centar za informisanje i profesionalno savetovanje (CIPS) a pored toga postavljene su i samouslužne radne stanice.

Uspešna saradnja Grada Niša i NSZ će biti nastavnjena i u narednom periodu.

Sa područija koje pripada  NSZ Filijali Niš priznanje je pripalo i preduzeću „FRAD PRODUCTION“ u kategoriji poslodavaca koji su zaposlili najviše osoba sa invaliditetom, koristeći uslugu posredovanja u zapošljavanju. Ovo preduzeće je na određeno vreme zaposlilo 5 osoba sa invaliditetom sa evidencije nezaposlenih.
PRAZNIČNO KIĆENJE JELKE U CENTRU GRADA

Grad Niš, u nedelju 17.decembra, započinje relizaciju novogodišnjeg programa koji će se dešavati na Trgu Kralja Milana i koji nosi naziv „Dečji novogodišnji grad“. Na prostoru od platoa ispred pekare Branković do tvrđavskog mosta, od 17.00 časova, naši najmlađi sugrađani iz predškolske ustanove „Pčelica“ započeće ritualno kićenje novogodišnje jelke.

Duh i lepotu novogodišnjeg dečjeg grada dočaraće zvući umetnika Simfonijskog orkestra, kao i originalni performans Pozorišta lutaka. Ova ulična novogodišnja bajka završiće se uzbudljivom pojavom Deda Mraza i njegove pratilje, Nove Godine, koji će, na simboličan način, u kočijama, doći iz pravca tvrđavskog mosta, kako bi označili dolazak nove 2018.godine.

Ovogodišnji dečji novogodišnji program zajednički realizuju brojne ustanove kulture Grada Niša, kao i kulturni poslenici, a novogodišnji program za decu biće organizovan i 23. decembra tačno u podne.