САРАДЊА ГРАДА И ОГРАНКА САНУ У НИШУ

dig
image_pdfimage_print

Представници огранка САНУ у Нишу презентовали су данас у Градској кући Градоначелнику Дарку Булатовићу  његовим сарадницима, као и члановима Привредно-економског савета Града Ниша резултате пројекта који је претходних месеци реализован „Економска активност и перформансе привреде Града Ниша и његов значај за привредне активности Региона Јужне и Источне Србије.

Овај пројекат је реализован у циљу унапређења сарадње између  огранка САНУ  у Нишу и Града Ниша, а циљ је био да се кроз истраживања у периоду од 6 месеци, повежу све званичне базе података и предложе могуће подстицајне мере.

Резултати су директно усмерени на то да њихови корисници буду креатори политика на локалном, али и националном нивоу и допринесу бољем привредном развоју на локалу. Пројектом „Економска активност и перформансе привреде Града Ниша и његов значај за привредне активности Региона Јужне и Источне Србије“ сачиниће се валидна истраживачка основа, која би била адекватна помоћ за проналажење релевантног политичког одговора који би ублажио последице  негативних демографских трендова и који би, поред мера усмерених на повећање фертилитета, садржао и низ мера усмерених на економско, образовно и културолошко оснаживање Града Ниша. Такође, истраживања су била усмерена на нека важна питања одрживог урбаног развоја, урбане економије и на детерминанте које одређују квалитет живота у урбаним срединама.

Укупна вредност пројекта је 500.000 динара. Средства за ову намену су предвиђена у буџету Града, на позицијама Канцеларије за локални економски развој и пројекте града Ниша за 2017. годину.

You may also like...