Delegacija Žironda u poseti Nišu

Gradonačelnik Niša Darko Bulatović sa saradnicima ugostio je u Gradskoj kući delegaciju iz francuske oblasti Žirond na čelu sa delegatom Saveta departmana za pitanja Evrope i decentralizovane saradnje Žak Respoom.

Prilikom današnjeg susreta razgovaralo se o novim modalitetima saradnje Grada Niša sa Generalnim savetom Žironda. Konkretno, reč je o saradnji na projektima posvećenim mladima kao najvrednijem resursu Grada, kulturi i stimulisanju lokalnog razvoja. Najavljena je i tronedeljna poseta niškog strip autora Tonija Radeva Žirondu u okviru koje će deca koledža «Alfred Mogen» iz Gradinjana i OŠ «Ivo Andrić» iz Niša, uz podršku Radeva raditi na realizaciji francusko-srpskog strip izdanja sa tematikom ljudskih prava.

Gradonačelnik Niša Darko Bulatović ukazao je na značaj interaktivnog odnosa dveju kultura u cilju prezentovanja istorijskog, nacionalnog i duhovnog idnetiteta obeju država. Naročito je istakao politiku pospeštivanja turstičkog potencijala Niša, koja će stimulisati razvoj i rast privrednog, ekonomskog i infrastrukturnog kapaciteta Grada. U tom smislu – istakao je gradonačelnik Bulatović, intenzivnije istraživanje i promovisanje duhovne i materijalne kulture Niša, tzv. «Kapije Istoka i Zapada»,  doprineće boljem pozicioniranju grada na mapi svetskih turističkih destinacija.
Uručene „Vidovdanske nagrade“ ( DRUGI KRUG)

Grad Niš svake godine, krajem juna meseca, u skladu sa Odlukom o podsticaju razvoja talentovanih učenika i studenata, dodeljuje novčane nagrade učenicima osnovnih i srednjih škola sa teritorije Grada Niša koji su osvojili jedno od prva tri mesta na zvaničnim republičkim ili međunarodnim takmičenjima. Reč je o takmičenjima koje je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja utvrdilo Kalendarom takmičenja i smotri učenika osnovnih i srednjih škola za školsku 2016/2017 godinu.

S obzirom da se pojedina takmičenja po Kalendaru Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja održavaju posle termina predviđenog za dodelu „Vidovdanskih“ nagrada, organizuje se dodela nagrada u takozvanom, „drugom krugu“ nagrađivanja.

Gradski većnik resorno zadužen za obrazovanje Bojan Krstić uručio je 17 pohvalnica i 21 novčanu nagradu učenicima koji su ostvarili zapažene rezultate na takmičenjima.

Nagrade je dobilo 7  osnovaca i 10  srednjoškolaca.

Za Vidovdanske nagrade  u drugom krugu  izdvojena je 171.000,00 dinara iz budžeta Grada.

Odlukom Komisije za podsticaj razvoja talentovanih učenika i studenata, utvrđena je visina „Vidovdanskih“ novčanih nagrada u zavisnosti od nivoa takmičenja i osvojenog mesta i to za:

  1. republička takmičenja:

– za I  mesto…………………………………………….9.000,00 dinara

– za II  mesto……………………………………………7.500,00 dinara

– za III mesto……………………………………………6.000,00 dinara

  1. Za osvojena mesta na međunarodnim takmičenjima:

– za I  mesto…………………………………………….12.000,00 dinara

– za II  mesto…………………………………………… 10.500,00 dinara

– za III mesto…………………………………………… 9.000,00 dinara

  1. Za osvojena mesta na ekipnim i drugim grupnim takmičenjima utvrđuje se jedinstvena nagrada za ekipu-grupu:

– za I  mesto…………………………………………….30.000,00 dinara

– za II  mesto……………………………………………25.000,00 dinara

– za III mesto……………………………………………20.000,00 dinara

Dodelu „Vidovdanskih nagrada“ organizovao je Sekretarijat za obrazovanje i Služba za poslove Gradonačelnika.
Podela besplatnih auto sedišta za decu

Deci članova udruženja osoba sa invaliditetom i udruženja ratnih vojnih invalida, predstavnici Agencije za bezbednost saobraćaja poklonili su 20 sedišta za decu i održali obuku o njihovom pravilnom korišćenju. Sedišta su podelili predstavnici Agencije za bezbednost i resorni gradski većnik Igor Vojinović.

Podaci Agencije pokazuju da se sedišta za decu u Srbiji često ne koriste, kao i da ih 90 odsto roditelja koristi na pogrešan način.

Prethodno je održanao uvodno predavanje na kojem je istaknuto da je  zajednička obaveza svih segmenata društva da brinu o bezbednosti dece u saobraćaju i da je pred  roditeljima stalni izazov da svoju decu zaštite na pravi način.  Zbog toga je misija čitavog društva, a posebno roditelja da deci na razumljiv način pokažu šta je bezbednost, jer je ona preduslov njihovog srećnog detinjstva.