Додељени уговори о субвенцијама за запошљавање лица из категорије теже запошљивих

image_pdfimage_print

На основу споразума о заједничкој реализацији програма и мера активне политике запошљавања потписаним  између Града Ниша и Националне службе за запошљавање – Филијале Ниш. вредним 54,5 милиона динара од чега  је Град обезбедио 30 милиона ,а  24,5 милиона средства Национална служба за запошљавање, финансирана је  реализација 4 мере активне политике запошљавања.

У питању су  јавни радови, субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима, субвенције за самозапошљавање и програм стручне праксе. Укупно програмима и мерама је обухваћено 364 лица.

„Повећање запослености налази се у  у самом врху развојних приоритета Града Ниша. Један од начина да се проблем незапослености и реши јесте и давање субвенција од стане града ,али и подстицање развоја предузетништва јер је покретање породичних, малих и средњих предузећа итекако важан сегмент  у сузбијању незапослености.

Међутим  да би се до тога дошло  потребно  је   претходно  створити одговарају ћи привредни амбијент  и законску регулативу ускладити са међународним стандардима и тиме дати подстицај и домаћим и  страним инвеститорима,који су спремни да отворе нове компаније  и упосле људе. Велику вредност коју овај Град већ поседује представља образована и стручна  радна снага И она представља шансу за будућност“ рекао је градоначелник Дарко Булатовић.

Уговори ће бити додељени за субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима и за субвенције за самозапошљавање

You may also like...