1

Додељени уговори о субвенцијама за запошљавање лица из категорије теже запошљивих

На основу споразума о заједничкој реализацији програма и мера активне политике запошљавања потписаним  између Града Ниша и Националне службе за запошљавање – Филијале Ниш. вредним 54,5 милиона динара од чега  је Град обезбедио 30 милиона ,а  24,5 милиона средства Национална служба за запошљавање, финансирана је  реализација 4 мере активне политике запошљавања.

У питању су  јавни радови, субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима, субвенције за самозапошљавање и програм стручне праксе. Укупно програмима и мерама је обухваћено 364 лица.

„Повећање запослености налази се у  у самом врху развојних приоритета Града Ниша. Један од начина да се проблем незапослености и реши јесте и давање субвенција од стане града ,али и подстицање развоја предузетништва јер је покретање породичних, малих и средњих предузећа итекако важан сегмент  у сузбијању незапослености.

Међутим  да би се до тога дошло  потребно  је   претходно  створити одговарају ћи привредни амбијент  и законску регулативу ускладити са међународним стандардима и тиме дати подстицај и домаћим и  страним инвеститорима,који су спремни да отворе нове компаније  и упосле људе. Велику вредност коју овај Град већ поседује представља образована и стручна  радна снага И она представља шансу за будућност“ рекао је градоначелник Дарко Булатовић.

Уговори ће бити додељени за субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима и за субвенције за самозапошљавање
Обилазак радника ЈКП Медиана

Градоначелник Ниша Дарко Булатовић обишао је заједно са директором ЈКП Медијана Драгославом Павловићем прву јутарњу смену радника у сектору јавне хигијене,који су задужени за одржавање чистоће на нишким улицама.

Тренутно на овом послу у ужем центру града ради само 35 радника који физички не могу да задовоље потребе града,па је оцењено да је неопходно уложити напоре како би се број радника довео на оптималан ниво.

Градоначелник је у разговору са радницима из прве руке сазнао шта их тренутно највише мучи и како најбрже могу сметње у функционисању радног процеса да се отклоне.
Градоначелник је упутио предлог директору да се направи распоред по секторима и да сваки од радника држи свој сектор и буде на располагању у току радног времена.

У току јутра градоначелник је обишао и раднике који се баве одвозом смећа и из прве руке се упознао са њиховим проблемима.

Ситуација је овде посебно тешка зими ,јер су у употреби само пет камиона за чишћење улица , а за град ове величине неопходно је бар 20 камиона.Приоритет предузећа у том смислу биће набавка нових камиона и специјализованих возила,како би град нормално могао да функцонише и током зимских месеци.