САОПШТЕЊЕ О ОДЛАГАЊУ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА

На данашњем састанку шефова одборничних група, консензусом је, на предлог свих, договорено да сутрашња седница Скупштине Града буде одложена из разлога непостојања могућности за телевизијски пренос седнице, а на основу обавештења Секретаријата за културу и информисање.

С обзиром да је у току поступак за расписивање треће јавне набавке, чији се исход очекује до краја идуће недеље, постигнут је договор да одмах након окончања поступка, буде заказан нови термин седнице, о чему ћете бити благовремено обавештени.

Председник Скупштине и сви шефови одборничких група су заузели становиште да треба испоштовати законску процедуру за спровођење јавне набавке о услугама директног телевизијског преноса седница Скупштине, као и да треба наставити са демократском праксом преноса седница, иако то није законска обавеза.

 

ОДСЕК ЗА ПОСЛОВЕ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА