ROK ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA, GRAD PRODUŽIO DO 30.NOVEMBRA

Na zahtev mnogobrojnih privrednika i preduzetnika, Grad Niš produžio je rok za dodelu bespovratnih sredstava do 30.novembra tekuće godine. Razlog za produženje je vreme potrebno za dobijanje konkursne dokumentacije.

Inače, bespovratna sredstva dodeljivaće se u sledećim kategorijama: internacionalizacija, odnosno nastup na sajmovima i to do 100 000,00 dinara, potom za unapređenje konkurentnosti, i to za sertifikaciju, standardizaciju, elektronsku prezentaciju i dizajn ambalaže. Za ovu namenu predviđeno je izdvajanje do 50 odsto stvarnih troškova bez poreza na dodatu vrednost, tačnije do 300 000,00 dinara. Bespovratna sredstva Grad će dodeljivati i za unapređenje saradnje privrede i naučno-obrazovnih institucija u iznosu do 800 000,00 dinara.

Tekst javnog poziva, kao i svi potrebni obrasci objavljeni su na sajtu Grada Niša  www.gu.ni.rs i na sajtu Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj i projekte www.investnis.rs.