ПРЕДСТАВЉЕНЕ МЕРЕ ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА-КОНКУРСИ У ТОКУ

  • 20170818_122227
  • 20170818_121805
  • 20170818_120604
  • 20170818_120101
image_pdfimage_print

На конференцији за новинаре, одржаној данас у Градској кући, представљене су мере програма локалног економског развоја које је Град Ниш предвидео у циљу стварања повољног пословног амбијента, отварања нових радних места, стварања услова за оснивање предузећа и јачање конкурентности нишке привреде, а за чију реализацију су конкурси у току. Према речима помоћника градоначелника Драгослава Павловића очекивани ефекти програма локалног економског развоја су повећање доступности кредитним линијама, повећање видљивости и конкурентности производа ММСП, унапређење пословања и развој нових производа и услуга, побољшање пословне климе и раст инвестиција на локалном нивоу, пораст броја самозапослених и запослених лица идр. Начелник Канцеларије за локални економски развој Милан Ранђеловић истакао је да је локална самоуправа 11.августа ове године објавила јавни позив за доделу подстицајних средстава у оквиру реализације програма локалног економског развоја којим је позвала банке заинтересоване за краткорочно кредитирање привредних субјеката са подручја Града Ниша, уз учешће Града у субвенционисању камате на кредите за набавку обртних средстава, трошкове набавке машина и опреме ради осавремењивања процеса производње, стабилизацију производње, инвестирање у нова савремена средства за рад и производњу, изградњу, реконструкцију и адаптацију пословног простора, ново запошљавање. Минимални износ кредита за који ће се субвенционисати камата је 100 000,00 динара, а максимални 1 500 000,00 динара. За ову намену Град Ниш издвојио је 5 000 000,00 динара.Према Ранђеловићевим речима рок за достављање понуда је 21.август. Осим ове, Град Ниш предвидео је и мере: интернационализације, унапређења конкурентности и унапређења сарадње привреде и образовно-научних институција које су акредитоване. За реализацију мере интернационализације предвиђено је 3 милиона динара и за ову меру јавни позиви за предузећа и кластере са пословним седиштем у Нишу, расписан је 15.августа. Унапређење конкурентности, према речима Ранђеловића, представља меру пружања помоћи микро, малим и средњим предузећима кроз имплементацију стандарда, сертификацију и ресертификацију, истраживање тржишта, тестирање нових производа и сл. Средства се, додаје он, додељују за покривање 50 % оправданих трошкова, са ограничењем на износ до 300 000,00 динара по привредном друштву. Планирани износ за реализацију мере је 6 милиона динара, јавни позив расписан је 15. августа а средства су обезбеђена у буџету. За унапређење сарадње привреде и образовно-научних институција обезбеђено је 4 милиона динара. Према речима члана Градског већа Михајла Здравковића Град Ниш ове године из буџета је издвојио и 30 милиона динара за подстицаје запошљавању теже запослиивих категорија и овај пројекат реализује у сарадњи са НСЗ-филијала Ниш која је обезбедила 24 милиона.Средства су опредељена за самозапошљавање, запошљавање лиза из групе теже запосливих категорија, стручну праксу и јавне радове. Конкурс за самозапошљавање отворен је до 30.08. До сада је поднето 56 захтева. Јавни позив за субвенцију за запошљавање лица из категорије теже упосливих је отворен до 30.11., односно до утрошка расположивих средстава. По програму стручне праксе ангажовано је 25 лица и овај конкурс је окончан, као и конкурс за учешће у јавним радовима , путем којег је ангажовано 94 лица.

You may also like...