НОВИ В.Д. ДИРЕКТОРИ У ТОПЛАНИ И ГОРИЦИ

image_pdfimage_print

Члан 52. Закона о јавним предузећима (”Службени гласник РС”, бр.15/2016) прописује да се  вршилац дужности директора може  именовати до именовања директора јавног предузећа по спроведеном јавном конкурсу на период који не може бити дужи од једне године.

С обзиром на то да је вршиоцима дужности директора ЈКП Градска топлана и ЈКП Горица истекао мандат, а да по Закону о јавним предузећима исто лице не може два пута бити именовано за вршиоца дужности директора, Одбор за именовање Скупштине града Ниша, поступајући по закону и по Статуту града Ниша, предложиће Скупштини Града да донесе одлуку о именовању нових вршилаца дужности директора у ова два предузећа.

Вршилац дужности директора мора испуњавати услове за именовање директора јавног предузећа из члана 25. овог закона и има сва права, обавезе и овлашћења која има директор јавног предузећа.

Градско веће  не може да прејудицира ко ће бити постављен за нове вршиоце дужности директора, с обзиром на то да њихово именовање није у ингеренцији већа већ скупштинског Одбора за именовање и Скупштине града Ниша.

 

You may also like...