Потписан меморандум о заштити и новим истраживањима културно-историјског наслеђа града

У Градској кући данас је потписан меморандум о сарадњи Града Ниша и Балканолошког и Археолошког института који функционишу у оквиру Српске академије наука и уметности.

У име Града меморандум је потписао градоначелник Дарко Булатовић који је истакао значај сарадње  са институтима САНУ како би се очувало и истражило културно-историјско наслеђе Ниша.

Поптписивање меморандума представља почетак реализације идеје  да се кроз оснивање фондације „Наисус“ ради на очувању и истраживању богатог археолошког наслеђа које поседује наш град.

„Aнтичкo нaслeђe Нишa свe oбaвeзуje дa сe прeмa њeму oпхoдимo сa oсoбитим пoштoвaњeм, стручнo и нeдeструктивнo. Oбaвeзуje нaс и дa гa нa нeки нaчин oживимo, крoз нaучнe рaдoвe кojи нeдoстajу aли и дa гa укључимo у приврeднe и туристичкe тoкoвe грaдa Нишa“, речено је приликом потписивања меморандума.

Грaд Ниш ће крoз Фoндaциjу Нaисус, сaчувaти и валоризовати трaгoвe свoje прoшлoсти у Tврђaви, нa Грaдскoм пoљу, нa Meдиjaни и нa брojним другим мeстимa.

Пројекат би требало да окупи научнике из Србије, али и са престижних европских универзитета   како би се спровело значајно истраживање Градског поља, где би према наводима стручњака требало да се налази вила са октагоном из римског периода у којој су боравили значајни владари Рима укључујући и Константина Великог.
КРЕЋЕ РЕАЛИЗАЦИЈА МЕРА АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ГРАДА И НЗС

На сајму запошљавања, одржаном данас у Официрском дому у Нишу, градоначелник Ниша Дарко Булатовић и директор нишке филијале Националне службе за запошљавање Бобан Матић потписали су споразум о заједничкој реализацији мера Активне политике запошљавања. За реализацију овог програма укупно ће бити издвојено 54 милиона динара, од чега Град учествује у финансирању мера активне политике запошљавања са 30 милиона динара. Према речима градоначелника Булатовића мере обухватају програм јавних радова, запошљавање незапослених лица из категорије теже запосшљивих, мере самозапошљавања и стручну праксу. Директор нишке филијале Националне службе за запошљавање Бобан Матић истакао је да НЗС има дугу традицију одржавања сајмова запошљавања и да је ово 30. Сајам. Он је нагласио да се путем сајмова годишње у Србији запосли више хиљада људи. Ове године на сајму запошљавања у Нишу учествовало је око 30 успешних компанија из града и околине које су понудиле близу 400 слободних радних места.