1

ПОСЛЕ 8 ГОДИНА СТИЖЕ КАНАЛИЗАЦИЈА У ДОЊЕ МЕЂУРОВО

Градоначелник Ниша Дарко Булатовић и председник општине Плилула Александар Ждрале посетили су село Доње Међурово где је пре осам година мештанима обећано да ће им бити изграђена канализациона мрежа. Решавање овог, за њих изузетно великог пртоблема, назире се. Најављено је да ће ова фаза радова бити окончана до краја априла.“Ова фаза подразумева изградњу 2, 2 км недостајуће секундарне мреже. Вредност ових радова је 13,6 милиона динара. Након завршетка радова очекује се примопредаја и преузимање канализационог система на одржавање од стране нишког Наисуса. Потом ће се радити прикључци на мрежу за сва домаћинства овог села“, изјавио је градоначелник.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ОБИШАО РАДОВЕ НА ИЗГРАДЊИ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У ХУМУ

Градоначелник Ниша Дарко Булатовић и председници општина Црвени Крст Мирослав Милутиновић и Пантелеј Братимир Васиљевић обишли су радове на изградњи секундарне водоводне мреже у селу Хум, чијим ће се завршетком решити проблеми, не само мештана овог села, него и становника Бренице. „Радови су почели пре месец дана и биће завршени до јуна. Обухватају изградњу потисних цевовода дужине 2300 м и изградњу секундарне мреже дужине 5 км. Такође, ради се пумпна станица која је неопходна за касније довођење воде у село Рујник а која ће сада омогућити несметано снабдевање пијаћом водом Хума и Бренице“, рекао је градоначелник. Он је додао да ће се у наредном периоду пројектовати целокупна мрежа за горњи део Хума како би и ти радови почели у току ове године. Вредност радова је 41 милион динара.