SOCIO-EKONOMSKI SAVET U NIŠU POTREBAN ZA REŠAVANJE PROBLEMA

Zamenik gradonačelnika Miloš Banđur sa saradnicima razgovarao je danas sa predstavnicima UG sindikata Nezavisnost na čelu sa predsednikom Zoranom Stojiljkovićem o formiranju socio-ekonomskog saveta u Nišu, kao i o daljoj saradnji predstavnika ovog sindikata sa gradskim rukovodstvom i Gradskom upravom. „Socio-ekonomski savet u Nišu prvi put formiran je 2005. godine, ali je ubrzo ugašen. Formiran je i 2013. ali efekti njegovog rada i postojanja nisu bili na očekivanom nivou. Sada je dobra prilika da se ovo telo formira kako bi pomoglo u kanalisanju problema koji eventualno budu nastali u odnosima poslodavca-Gradske uprave i zaposlenih“, rekao je ovom prilikom zamenik gradonačelnika Banđur. „Zalažemo se za razvijanje dijaloga, za kulturu dijaloga, za rešavanje svih problema razgovorom i dogovorom. U određenom vremenskom roku preduzećemo sve radnje kako bi došlo do formiranja ovog tela koje je tripartitno. Po šest predstavnika imaju poslodavci, uprava grada i sindikati. Savet može da da preporuke za prevazilaženje eventualnih problema koji mogu da nastanu. Zadovoljni smo konstruktivnošću predstavnika ovog sindikata u gradskim institucijama i JKP. Zahvalni smo im za ukazivanje na određene probleme, gotovo smo potpuno saglasni sa ocenom stanja u tim institucijama i preduzećima i predlozima za prevazilaženje tih problema“, zaključio je Banđur..
NOSIOCI DUALNOG OBRAZOVANJA

Udruženje samostalnih zanatlija i preduzetnika Niša, treba da ima ključnu ulogu u realizaciji projekta dualnog obrazovanja i bude značajan faktor u privrednom razvoju Niša, zaključeno je na prijemu u Kabinetu predsednika Skupštine grada Radeta Rajkovića za predstavnike ovog udruženja.

Kroz aktivnu ulogu članova udruženja u razvoju dualnog obrazovanja, pojasnio je predsednik Rajković, značajno će biti unapređene veštine i znanja srednjoškolaca. Praktičnim radom u zanatskim radionicama i malim preduzećima, ovi mladi ljudi će steći neophodnu praksu, kako bi mogli da samostalno pokrenu sopstveni posao ili budu konkurentniji na tržištu rada.

Ovom prilikom bilo je reči i o problemima sa kojima se suočavaju neki od članova udruženja. To se, pre svega, odnosi na trenutno aktuelan problem uvođenja reda u postavljanju  bašti ispred ugostiteljskih objekata. Ugostitelji pri tom ne traže izuzimanje iz gradskih odluka ali, kako je rečeno,  očekuju da se one donose u konsultaciji sa njima. Kao rešenje za ovaj i slične probleme, predloženo je da se oformi radna grupa predstavnika nadležnih gradskih institucija i ovog udruženja, a da dogovorene odluke  imaju razumne rokove početka primene i da važe za sve podjednako.

Inače, predstavnici udruženja zanatlija i preduzetnika, informisali su predsednika Rajkovića o nekim od svojih ideja, poput projekta formiranja Centra starih zanata u Tvrđavi. Ovaj centar bi okupio veći broj zanatlija, radio kao poslovna zadruga uz potenciranje starih zanata i imao veliki turistički značaj.