USVOJEN PROGRAM RADA SAVETA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA

Savet za ljudska i manjinska prava, koji je formiran odlukom Gradskog veća, nakon konstituisanja, usvojio je i plan i program svog rada. Prema rečima članice Gradskog veća Tijane Đorđević Ilić, koja je prisustvovala današnjoj sednici saveta, za lokalnu samoupravu jako je važno da konstantno štiti i unapređuje prava nacionalnih manjina u našem gradu, posebno u oblastima kulture, obrazovanja i informisanja. „I do sada smo se trudili da kroz rad Saveta za ljudska i manjinska prava sagledavamo i zajedno sa predstavnicima nacionalnih manjina, utvrđujemo gradske planove i programe koji doprinose ostvarivanju nacionalne ravnopravnosti. Novi saziv ovog saveta konstituisan je nedavno i cilj svih nas zajedno je da i dalje promovišemo međusobno razumevanje i dobre odnose među svim zajednicama koje žive u Nišu“, poručila je Đorđević Ilić. Ona je dodala:“Verujem da će predviđene aktivnosti i lokalni akcioni planovi koje ćemo raditi, unaprediti položaj nacionalnih manjina i smanjiti neprihvatljive razlike između pojedinih nacionalnih manjina, u ovom slučaju Roma, i ostalog dela stanovništva, ali i anulirati razlike između ranjivih kategorija naših sugrađana i ostalih Nišlija“.