RADOVI U TOPLIČINOJ TEKU PO PLANU

Radovi u Topličinoj ulici, na izgradnji kolovoza i trotoara, koji su počeli 14.novembra, odvijaju se po unapred utvrđenoj dinamici. Gradonačelnik Niša Darko Bulatović i član Gradskog veća Miloš Milošević obišli su radove i dobili uveravanja od izvođača, ABM Putogradnje Mramor, da će Topličina ulica, jedna od najprometnijih u gradu, dobiti novo ruho do sredine januara. „Sve ide po po planu. Novina je da kada god imamo rekonstrukciju ili izgradnju nove ulice, sva javna preduzeća imaju i imaće obavezu da nam dostave svoje planove kako bi svi radovi bili u saglasnosti sa dinamikom koju utvrdi Grad i izvođači. Učinićemo sve što je u našoj moći da se stvari dovedu u red, da se planski radi, da se poštuju rokovi, da građani najmanje osete probleme i da se ispoštuje kvalitet. Postoji potpuna koordinacija sa JKP. Svako ima vremena da se dobro organizuje i sinhronizuje sa gradom kako bi svi objekti koji se rade bili za ponos“, poručio je gradonačelnik ovom prilikom. Inače, radovi u Topličinoj realizuju se preko Programa uređivanja građevinskog zemljišta i njihova vrednost je 11,9 miliona dinara.
ODRŽAN ANTIKORUPCIJSKI DIJALOG

U sali Skupštine grada Niša danas je, u organizaciji Lokalnog antikorupcijskog foruma, održan antikorupcijski dijalog  “Borba protiv korupcije na lokalnom nivou”, kojim ovo samostalno i nezavisno gradsko telo završava Dijaloge te vrste za ovu godinu.

Neposredni povod za održavanje Dijaloga sa ovom temom je aktuelna izrada modela Lokalnog akcionog plana za borbu protiv korupcije za koji je nadležna Agencija za borbu protiv korupcije, u saradnji sa lokalnim samoupravama i drugim zainteresovanim akterima. Na osnovu ovog modela bi sve lokalne samouprave u Srbiji u toku 2017. godine trebalo da donesu i usvoje Lokalne akcione planove ove vrste. Očekuje se da model Lokalnog akcionog plana ponudi i model lokalnih antikorupcijskih tela koja su prioriotetno zadužena za njegovu realizaciju.

Antikorupcijski dijalog je jedna od mera u Lokalnom planu za borbu protiv korupcije grada Niša, koji je usvojila Skupština grada u julu 2011. godine.

Na Antikorupcijskom dijalogu sa građanima su razgovarali gradonačelnik Niša Darko Bulatović, Predsednik Skupštine grada Niša Rade Rajković, Zamenik direktora Agencije za borbu protiv korupcije Vladimir Joksimović, Direktor Biroa za društvena istraživanja Zoran Gavrilović i koordinatorka LAF-a Zorica Miladinović.