TURISTIČKI PROMET ZA GRAD NIŠ PERIOD JANUAR – OKTOBAR 2016 godine

TURISTIČKI PROMET ZA GRAD NIŠ

PERIOD JANUAR – OKTOBAR 2016 godine

 

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Saopštenje br. 312 od 30.11.2016 god.  u Nišu je u periodu od januara do oktobra meseca 2016. godine došlo do povećanja ukupnog broja turista za 6,3%, pri čemu je broj domaćih turista povećan za 13,1%, a broj inostranih povećan za 1% u odnosu na isti period 2015. godine.

U Nišu je za period od januara do oktobra 2016. ukupno noćilo 20,6% više turista nego u istom periodu 2015. god, od čega 24,3% više noćenja domaćih turista i 16% više noćenja stranih turista.

  UKUPNO

Jan-Okt.

2015

UKUPNO

Jan-Okt.

2016

 

%

UKUPNO

Jan-Okt 2015

UKUPNO

Jan-Okt

2016

 

%

        Dolasci – broj turista %    Broj noćenja %
Ukupno 66043 70186  +  6,3 111755 134760   +20,6
Domaći 29790 33690   + 13,1  62045  77143   +24,3
Strani 36253 36496   +  1,0  49710  57617  +16,0