BOLJI POLOŽAJ OSI

image_pdfimage_print

U holu Gradske kuće u Nišu danas je održana javna rasprava o predlogu Strategije unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji do 2020.godine. Strategija definiše ključne oblasti od uticaja na položaj osoba sa invaliditetom u smislu obezbeđivanja: pristupačnosti, participacije, jednakosti, zapošljavanja, obrazovanja i obuke, socijalne zaštite, zdravstva i drugih aktivnosti koje doprinose izjednačavanju mogućnosti osoba sa invaliditetom.

Pomoćnik ministra za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku Vladimir Pešić poručio je da je radi poboljšanja sveukupnog socijalnog i ekonomskog položaja osoba sa invaliditetom, potrebno da svi društveni akteri uzmu puno učešće u predlaganju pojedinih mera i aktivnosti, predviđenih Akcionim planom koji prati ovu strategiju.

Gradonačelnik Niša Darko BUlatović pozdravio je prisutne i rekao da Grad Niš ima i da će tek imati značajnu ulogu u borbi za ravnopravno učešće OSI u svim aspektima društvenog života. Mi iz lokalne samouprave  imamo obavezu da utičemo na implementiranje strateških dokumenata, kroz odluke koje ćemo donositi, kazao je gradonačelnik i dodao da će se lokalna samouprava, u okviru svojih mogućnosti, truditi da budžetska sredstva rasporedi na najbolji mogući način. Poštovanje ljudskih prava naš je prioritet i nastojaćemo da i kroz projektne aktivnosti razvijemo različite vrste usluga koje će biti stavljene u funkciju OSI.

Možda Vas zanima i sledeće...