1

Обилазак радова на водотоковима и атарским путевима

Градоначелник Ниша Дарко Булатовић обишао је данас Велепољску реку која протиче кроз село Горња Трнава и радове на чишћењу водотока ове реке.

Циљ извођења радова је чишћење корита река и потока од наноса, као и осигурање дна и косина обала, како би се створили најповољнији хидраулички режими отицања воде. Тиме се битно утиче на повећање протицајног профила водотока, смањује се могућност изливања и плављења насеља и превентивно се делује ради очувања људских живота, инфраструктуре, стамбених и привредних објеката.

Градоначелник је обишао и радове на атарском путу Трупале –Поповац. Ове  активности имају за циљ побољшање услова приступа обрадивим површинама у атарима села на територији града Ниша и реализује се у складу са Програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Ниша за 2016. годину.

Закључен је уговор о коришћењу средстава за уређење (ревитализацију) пољских путева између Министарства пољопривреде и заштите животне средине и Града Ниша.

Министарство пољопривреде и заштите животне средине учествује у изградњи ових путева са: 7.691.000,00 без ПДВ-а, а Град Ниш је из буџета ове године издвојио 7.837.930,00 динара.