Pet godina Direkcije za javni gradski prevoz

image_pdfimage_print

U sali Univerziteta u Nišu  svečano je obeležen jubilej,pet godina postojanja Direkcije za javni gradski prevoz.

U prisutvu brojnih zvanica i gradonačelnika Darka Bulatovića prezentovani su rezultati rada  direkcije i uručene zahvalnice zaslužnim pojedincima.

Od svog osnivanja 2011.godine Direkcija konstantno preduzima mere u cilju poboljšanja kvaliteta sistema javnog prevoza u Nišu.

Od 2013. godine Direkcija preuzima upravljanje Prigradskom autobuskom stanicom sa koje se sada vrši prihvat i otprema autobusa i putnika ka prigradskim naseljima.

Danas je ova stanica  funkcionalno opremljena, osposobljena je klimatizovana čekaonica, uveden besplatan Wi – Fi internet, ugrađen razglasni sistem i postavljeni displeji sa izmenjivim sadržajem za informisanje putnika.

Od 1. septembra 2014. godine Direkcija, prva u Srbiji organizuje sistem javnog prevoza po modelu javno – privatnog partnerstva. Ovim novim sistemom javnog prevoza kompletna realizacija prevoza putnika na teritoriji grada Niša, koja podrazumeva i prihodovanje sredstava od prodaje karata i plaćanje prevoznicima za izvršene usluge prevoza, poverava se JKP-u Direkcija za javni prevoz Grada Niša.

Uvođenjm novog  sistema efekti po budžet grada su znatno povoljniji  pa su primera radi  izdvajanja iz budžeta manja  za 260 miliona dinara u 2015. u odnosu na  2012. Godinu.

Povećani su prihodi od prodaje pojedinačnih, polumesečnih i mesečnih karata; povećan je ukupan broj ostvarenih pojedinačnih vožnji; stvorene su mogućnosti za umanjenje prihoda prevoznicima u slučaju da ne pruže usluge prevoza ugovorenog kvaliteta; smanjen je broj izgubljenih polazaka autobusa; ukinuta je tolerancija od 2% na ostvarenje planiranog reda vožnje; povećan je broj kontrola putnika i broj izdatih doplatnih karata i opomena putnicima koji u momentu kontrole nemaju ispravnu voznu ispravu.

Dalja modernizacija obuhvata elektronski sistem prodaje karata . Prednost ovog sistema u odnosu na pređašnji je u tome da sada postoji evidencija u realnom vremenu o broju prodatih karata, tj. kretanju putnika po linijama, kao i da je smanjena mogućnost zloupotrebe prilikomprodaje karata od strane vozača i konduktera.

Možda Vas zanima i sledeće...