Pet godina Direkcije za javni gradski prevoz

U sali Univerziteta u Nišu  svečano je obeležen jubilej,pet godina postojanja Direkcije za javni gradski prevoz.

U prisutvu brojnih zvanica i gradonačelnika Darka Bulatovića prezentovani su rezultati rada  direkcije i uručene zahvalnice zaslužnim pojedincima.

Od svog osnivanja 2011.godine Direkcija konstantno preduzima mere u cilju poboljšanja kvaliteta sistema javnog prevoza u Nišu.

Od 2013. godine Direkcija preuzima upravljanje Prigradskom autobuskom stanicom sa koje se sada vrši prihvat i otprema autobusa i putnika ka prigradskim naseljima.

Danas je ova stanica  funkcionalno opremljena, osposobljena je klimatizovana čekaonica, uveden besplatan Wi – Fi internet, ugrađen razglasni sistem i postavljeni displeji sa izmenjivim sadržajem za informisanje putnika.

Od 1. septembra 2014. godine Direkcija, prva u Srbiji organizuje sistem javnog prevoza po modelu javno – privatnog partnerstva. Ovim novim sistemom javnog prevoza kompletna realizacija prevoza putnika na teritoriji grada Niša, koja podrazumeva i prihodovanje sredstava od prodaje karata i plaćanje prevoznicima za izvršene usluge prevoza, poverava se JKP-u Direkcija za javni prevoz Grada Niša.

Uvođenjm novog  sistema efekti po budžet grada su znatno povoljniji  pa su primera radi  izdvajanja iz budžeta manja  za 260 miliona dinara u 2015. u odnosu na  2012. Godinu.

Povećani su prihodi od prodaje pojedinačnih, polumesečnih i mesečnih karata; povećan je ukupan broj ostvarenih pojedinačnih vožnji; stvorene su mogućnosti za umanjenje prihoda prevoznicima u slučaju da ne pruže usluge prevoza ugovorenog kvaliteta; smanjen je broj izgubljenih polazaka autobusa; ukinuta je tolerancija od 2% na ostvarenje planiranog reda vožnje; povećan je broj kontrola putnika i broj izdatih doplatnih karata i opomena putnicima koji u momentu kontrole nemaju ispravnu voznu ispravu.

Dalja modernizacija obuhvata elektronski sistem prodaje karata . Prednost ovog sistema u odnosu na pređašnji je u tome da sada postoji evidencija u realnom vremenu o broju prodatih karata, tj. kretanju putnika po linijama, kao i da je smanjena mogućnost zloupotrebe prilikomprodaje karata od strane vozača i konduktera.
Parlamentaraci Evropske unije u Nišu

U Nišu su danas boravili nekadašnji evropski parlamentarci ,sa kojima se susreo gradonačelnik Niša Darko Bulatović

“Za naš i grad i zemlju u celini veoma je važna  vaša poseta, koja dolazi u važnom trenutku u procesu evropskih integracija Srbije.

Članstvo u Evropskoj uniji predstavlja prioritet u spoljnoj politici naše zemlje ,a posredno je značajno i za funkcionisanje velikih gradova poput Niša,jer se otvara niz investicionih i tržišnih mogućnosti. To je posebno važno u svetlu skorašnjih izazova koji nas očekuju u procesu pregovaranja po poglavljima.

Važna poruka za građane Srbije je to što je Evropska unija odobrila otvaranje poglavlja 23 i 24 u pristupnim pregovorima sa Srbijom, na Međuvladinoj konferenciji u Briselu u julu ove godine. Imajući u vidu da su ovo dva najvažnija poglavlja na kojima počiva Evropska unija, a to su uvažavanje prava i sloboda svih građana i vladavina prava, to otvaranje ovih poglavlja predstavlja i veliko priznanje našoj vladi i našoj zemlji i njenom napretku u sprovođenju reformi” rekao  je gradonačelnik Bulatović.

Prema njegovim rečima kroz usvajanje strateški važnih dokumenata i akcionih planova koji su u skladu sa dokumentima Evropske unije ,mi kao lokalna gradska sredina,želimo da doprinesemo ubrzanju procesa reformi i pokazžemo da smo dobar partner vladi Srbije na lokalnom nivou u njenim nastojanjima da nas približi članstvu u EU.

Sastanku je prisustvovao i predsednik Skupštine Grada Niša Rade Rajković, a tokom susreta prezentovani su i privredno-ekonomski potencijali  ovog dela Srbije.