Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi

Stalna konferencija gradova i opština i Savet Evrope u okviru projekta „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi”, organizuju seminare “U susret primeni Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama...