Savetovanje ekonomista

Tradicionalno niško savetovanje ekonomista prilika je da se stručnjaci iz ove oblasti okupe i pokušaju da pronađu neke nove modalitete u funkcionisanju privrede,kao esencijalnog sektora društva ,koji uslovljava razvoj svih segmenata društva.
Ove godine tema savetovanje je PREDUZETNIŠTVO, RAST KONKURENTNOSTI I RAZVOJ JUGOISTOČNE SRBIJE.
Gradonačelnik Niša prof.dr Zoran Perišić prisustvovao je ovom skupu i istakao da  je tema razvoja ovog dela Srbije ,od direktnog značaja i za sam grad Niš koji godinama unazad pokušva da se nametne kao pogodno mesto za investiranje i koji već poseduje kompletno dostupne grinfild i braunfild lokacije za investiranje.
U smislu ubrzanja privrednog razvoja grad je drastično ubrzao rad najglomaznijeg i najsporijeg sektora ,a to je administracija .
“Za nas je posebno interesantno kako kreatori ekonomske politike, vrhunski teoretičari i praktično orijentisani ekonomisti, vide načine za povećanje ekonomskog rasta realnog i finansijskog sektora boljim korišćenjem postojećih resursa i novim investicijama.
Verujem da Srbija ima šansu da bude makar na nivou država regiona, ali je za to potrebno privlačenje investicija, brža privatizaciju i  stabilnost i bezbednost, jačanje konkurencije, razvoj tržišta i razbijanje monopola,  transformaciju i zavođenje reda u javnim preduzećima”,rekao je gradonačelnik Niša prof.dr Zoran Perišić.