PROTOKOL O SARADNJI

  • protkol 2
  • protkol 3
image_pdfimage_print

U Gradskoj kući danas je potpisan PROTOKOL O SARADNJI između JKP Direkcija za javni prevoz Grada Niša, Direkcije za javni prevoz Grada Beograda i Gradske agencije za saobraćaj Kragujevac.
Polazeći od činjenice da je gradski i prigradski prevoz putnika jedna od najvažnijih komunalnih delatnosti za funkcionisanje svakog grada i da su Beograd, Niš i Kragujevac tri od četiri najveća grada u Republici Srbiji, strane potpisnice su se sporazumele o ciljevima, oblastima i oblicima buduće saradnje, na sledeći način:
Ovim protokolom se uspostavlja osnov za trajnu saradnju strana potpisnica u cilju:
• stvaranja uslova za što efikasnije i kvalitetnije pružanje usluga prevoza građanima,
• daljeg unapređenja sistema javnog prevoza putnika,
• pronalaženja najboljeg načina organizovanja javnog prevoza u svakom gradu i
• koordiniranog nastupa prema lokalnim samoupravama i nadležnim republičkim organima u pogledu stvaranja insitucionalnih uslova za obezbeđenje što kvalitetnijeg i jeftinijeg prevoza putnika.

Možda Vas zanima i sledeće...