ПРОТОКОЛ О САРАДЊИ

  • protkol 2
  • protkol 3
image_pdfimage_print

У Градској кући данас је потписан ПРОТОКОЛ О САРАДЊИ између ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша, Дирекције за јавни превоз Града Београда и Градске агенције за саобраћај Крагујевац.
Полазећи од чињенице да је градски и приградски превоз путника једна од најважнијих комуналних делатности за функционисање сваког града и да су Београд, Ниш и Крагујевац три од четири највећа града у Републици Србији, стране потписнице су се споразумеле о циљевима, областима и облицима будуће сарадње, на следећи начин:
Овим протоколом се успоставља основ за трајну сарадњу страна потписница у циљу:
• стварања услова за што ефикасније и квалитетније пружање услуга превоза грађанима,
• даљег унапређења система јавног превоза путника,
• проналажења најбољег начина организовања јавног превоза у сваком граду и
• координираног наступа према локалним самоуправама и надлежним републичким органима у погледу стварања инситуционалних услова за обезбеђење што квалитетнијег и јефтинијег превоза путника.

You may also like...