Grad donirao neophodne aparate Domu zdravlja

U Centru za preventivne zdravstvene usluge, Doma zdravlja danas je zvanično obavljena primpopredaja medicinskih aparata koje je Grad Niš donirao Domu Zdravlja. U pitanju su ultrazvučni aparat za potrebe Službe za zdravstvenu zaštitu žena i timpanometar ,aparat za potrebe dijagnostike sluha ,koji će koristiti Služba za specijalističko-konsultativne delatnosti odeljenja za otorinolaringologiju. Gradonačelnik Niša prof. dr Zoran Perišić najavio je novu pomoć za Dom zdravlja kroz obnovu voznog parka koji nije obnavljan više od 20 godina, pa se uskoro očekuje da nova vozila dobije služba za kućnu negu ove ustanove. Direktor Doma zdravlja dr Milorad Jerkan zahvalio se gradu na ovim veoma važnim donacijama, jer se radi o aparatima neophodnim za pravilan rad službi za zdravstvenu zaštitu žena i otorinolaringologije. Niški Dom zdravlja najveća je ustanova ovog tipa na Balkanu sa preko 6000 pacijenata dnevno i ustanova u kojoj ne postoje liste čekanja za dijagnostiče metode,već se svi pregledi zakazuju unutar 30 dana.