Ostvarivanje prava ugroženog kupca toplotne energije

Uprava za dečiju, socijalnu i primarnu zdravstvenu zaštitu Grada Niša, raspisala je Javni poziv za ostvarivanje prava na pomoć socijalno ugroženim korisnicima toplotne energije. Za te namene budžetom grada Niša...