1

И у 2016 години у јануару настављен тренд раста броја туриста и број ноћења у Нишу

Повећање броја туриста у јануару 2016.
 
ЈАНУАР
2015
ЈАНУАР
2016
%
2015/2016
ЈАНУАР
 2015
ЈАНУАР
 2016
%
2015/2016
 
Доласци
Број ноћења
Укупно
2.923
3.104
+ 6,2%
5.650
6.192
+ 9,6%
Домаћи
1.433
1.422
0,8%
2.959
3.402
+ 15%
Страни
1.490
1.682
+ 12,9%
2.691
2.790
+ 3,7%
 
 
 
 
Према подацима Републичког завода за статистику у граду Нишу је у јануару месецу 2016. дошло до повећања броја туриста у односу на јануар месец 2015. године, при чему је укупан број долазака повећан за 6,2%, од чега се број домаћих смањио за 0,8% а број иностраних повећао за 12,9%.
У Нишу је у јануару месецу 2016. ноћило укупно 9,6% туриста више него јануара 2015, при чему је број ноћења домаћих туриста повећан за 15% а број иностраних повећан за 3,7%.