Rast turističkog prometa u Nišu nastavljen i u 2015. godini

image_pdfimage_print

Nakon dramatičnog pada broja turista u Nišu tokom devedesetih, ekonomski teških godina uzrokovanih velikim ratnim dešavanjima u okruženju i u Srbiji u gradu je nastupio period višegodišnje stagnacije turističkog prometa, obeležen privatizacijom najvećeg hotelskog preduzeća Srbijaturist u Nišu i zatvaranjem njihovih velikih hotelskih kapaciteta. Počevši od 2013.god u Nišu je zabeležen sada već, višegodišnji stabilan trend porasta turističkog prometa koji je u 2014 bio uvećan za +10% broja turista od čega +24,4% više stranih turista u odnosu na 2013.god a snažni trend rasta turističkog prometa nastavljen je i tokom 2015. god kada je prema najnovijem SAOPŠTENJU Broj 18 – od 29.01.2016.god Republičkog zavoda za statistiku tokom 2015. god u Nišu zabeleženo povećanje ukupnog broj turista u odnosu na isti period u 2014. god za +10,6%, pri čemu je broj dolazaka domaćih turista porastao za +11,6% a broj inostranih gostiju povećao se za +9,8%. U Nišu je tokom 2015. Godine ostvareno i +13,8%  ukupno više noćenja nego u istom periodu 2014. godine, pri čemu je broj noćenja domaćih turista porastao za +15,8% a broj noćenja inostranih turista je povećan za +11,3%. Porast broja evidentiranih dolazaka i ostvaren broj noćenja koji  iskazuje odličan rast od +13,8% sa prosečnom dužinom boravka turista od 1,95 dana ovaj rezultat čini značajnijim i u pogledu turističke potrošnje u gradu zbog veće potrošačke moći  inostranih  gostiju, posebno imajući u vidu da je u Republici Srbiji u  2015. godine, u odnosu na 2014. godine, broj turista bio veći za 11,2%, a ukupni broj noćenja veći  za 9,3%.Ovakvi uspešni rezultati tokom 2015 godine direktna su posledica sveukupnih napora i aktivnosti  koji su od strane TON-a učinjeni na polju afirmacije grada kao dobre turističke destinacije kao i svih promotivnih aktivnosti koje je TON sprovodio poslednjih par godina na mnogobrojnim manifestacijama i festivalima u Srbiji, domaćim i međunarodnim sajmovima, komunikacijom sa međunarodnim promoterima, tour operatorima i novinarima iz celog sveta.

TURISTIČKI PROMET /BROJ TURISTA I BROJ NOĆENJA/ U NIŠU TOKOM 2015. godine

  JAN-DEC2014 JAN-DEC2015 JAN-DEC2014 JAN-DEC 2015  
   Broj turista      /Dolasci/   Broj ostvarenih noćenja  
Ukupno 68.688 75.969 + 10.6 % 130.246 148.193 + 13.8 %
Domaći 31.297 34.924 + 11.6 % 71.714 83.053 + 15.8 %
Strani 37.391 41.045 + 9.8 % 58.532 65.140 + 11.3 %

Možda Vas zanima i sledeće...