Omladinski klub u okviru Kancelarije za mlade Grada Niša

image_pdfimage_print
Ovaj projekat ima za cilj da poboljša uslove za implementaciju omladinske politike na lokalu kroz uspostavljanje Omladinskog kluba u okviru Kancelarije za mlade Grada Niša.
 Omladinski klub biće prostor u kome se realizuju politike usmerene na direktan rad sa mladima, a takođe će predstavljati vezu između lokalnog akcionog plana za mlade i njegove realizacije kroz konkretne programe i omladinske inicijative.
Uspostavljanje Omladinskog kluba finansira Ministarstvo omladine i sporta sa 1.197.000 dinara
Osnovni zadatak kluba biće da promoviše aktivizam mladih i podržava razvoj i rad inicijativa mladih i omladinskog sektora na lokalnom nivou,
Razvija programe neformalnog obrazovanja na temu od interesa za mlade i podržava i sprovodi programe međunarodnog omladinskog rada i mobilnosti mladih,
U okviru realizacije ovog projekta  predviđena je  adaptacija i opremanje prostora Omladinskog kluba (12 stolova, 12 stolica, 12 laptopova, 1 projektor, komplet zvučnika, 1 orman, 1 bela tabla), zatim edukaciju tima Kancelarije za mlade Grada Niša za rukovođenje Omladinskim klubom
Projekat uključuje i promotivnu kampanju kako bi se mladi uključili u radionice u Omladinskom klubu kroz koje bi učestvovali u koncipiranju Programa Omladinskog kluba i kako bi stekli znanja iz oblasti omladinske politike, pisanja projekata, omladinskog aktivizma.

 

Možda Vas zanima i sledeće...