Јавна расправа о социјалном укључивању Рома

image_pdfimage_print
Ову расправу организује Национални савет ромске националне мањине у сарадњи Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања  и ове расправе ће бити организоване  у оним локалним самоуправама где је заступљена ромска популација,а  у циљу добијања коментара, предлога и допуна и укључивања ромске заједнице у процесу израде стратешког документа и његове промоције у локалним заједницама.
Основни разлог за доношење Стратегије  је стварање услова за  социјалну укљученост Рома – смањење сиромаштва и сузбијање дискриминације ,односно стварање услова за пун приступ остваривању људских права лица ромске националности. Поред тога, разлози због којих се доноси ова Стратегија произилазе из потребе да се створе предуслови за остваривање стратешких циљева, успостављањем  механизама  за спровођење, планирање, надзирање и унапређење усвојених мера и активности;
„Веома је важно да се реализацијом ове стратегије обезбеде средстава у Буџету Републике Србије, буџетима јединица локалне самоуправе, као и међународних развојних партнера који делују у Републици Србији за финансирање стратешких мера унапређења живота Рома
Стратегија предвиђа  и делотворно укључивање  представник ромске заједнице у поступке осмишљавања и спровођења стратешких мера и остваривања гарантованих људских права на рад, становање, образовање, социјалну и здравствену заштиту,“рекао је градоначелник Ниша проф.др Зоран Перишић

 

You may also like...