Javni poziv

image_pdfimage_print
Komisija za nagrade Grada Niša donela je odluku da objavi Javni poziv za dostavljanje predloga za dodelu najvišeg javnog priznanja Grada Niša nagrade ”11. JANUAR”
Nagrada ”11. JANUAR” je najviše priznanje Grada Niša koje se dodeljuje za izuzetna dostignuća koja čine doprinos afirmaciji Grada u privredi, umetnosti, nauci, medicini, arhitekturi i urbanizmu, novinarstvu, obrazovanju, sportu i drugim oblastima značajnim za Grad Niš.
Predlog za dodelu Nagrade ”11. JANUAR” može podneti svaki građanin ili pravno lice. Predlog se podnosi u pisanoj formi, sa obrazloženjem dostignuća koje se predlaže za Nagradu. Uz predlog se prilaže i dokumentacija (radna biografija kandidata, dva primerka publikovanog dela, kataloga, CD ili DVD, planovi, projekti ili odgovarajuća dokumentacija ako po prirodi stvari delo nije moguće dostaviti, kritike, stručna mišljenja i sl.). Priložena dokumentacija se nakon odlučivanja ne vraća predlagaču.
Predlozi se mogu dostaviti od 01.12.2015. godine do 15.12.2015. godine, na adresu: Skupština Grada Niša, Sekretaru Skupštine Grada, sa naznakom ”Za Komisiju za nagrade Grada Niša”, ulica Nikole Pašića broj 24, ili u elektronskoj formi na e-mail: komisije.sg@gu.ni.rs

 

Možda Vas zanima i sledeće...