1

158.Седница Градског већа

Градско веће једногласно је данас усвојило Решење о престанку важења Решења о давању сагласности на Програм уређења и одржавања јавних зелених површина за 2015. годину од стране ЈКП ”Горица” Ниш.Овим програмом прецизније су дефинисани послови уређења јавних површина ,а вредност планираних средстава за ову намену  је око 25 милиона динара.Истоветно је донето Решење о давању сагласности на Програм уређења и одржавања јавних зелених површина за период новембар и децембар 2015. године, ЈКП ”Медиана” Ниш која ће убудуће обаваљати ове послове.
Већници су усвојили и Решење о престанку важења Решења о давању сагласности на Програм одржавања парковског и дечијег мобилијара и новогодишње и божићне декорације у граду за 2015. годину  од стране ЈКП „Горица“ Ниш и ови послови новим решењем пренети су на ЈКП ”Паркинг сервис” Ниш.Вредност ових послова је 6 милиона и 780 хиљада динара
На седници Градског већа је усвојено и Решење о утврђивању висине новчаног  износа  награде „Стеван Сремац“ која се додељује за најбољу збирку приповедака у претходној години.Опредељено је 250 хиљада динара  нето износа ,који ће бити уручен победнику конкурса,који поред новчаног дела добија и повељу Града Ниша.