Međunarodni dan tolerancije

U svetu se danas obeležava Međunarodni dan tolerancije. Dan kada se podseća na to da je potrebno uvažavati tuđe mišljenje, osećanja i uverenja. Generalna Skupština Ujedinjenih nacija je 1996. godine...