Протокол о превенцији раног напуштања школе

У присуству господина Мишел Сен Лоа директора канцеларије Уницефа у Србији И градоначелника Ниша проф.др Зорана Перишића у Градској кући потписан је  протокол о сарадњи 28  институција И удружења  на превенцији раног напуштања школе.
Рано напуштање школовања препознато је као један од многобројних изазова са којима се среће цело европско друштво, па и наша земља. Можемо га дефинисати као безуспешан покушај стицања образовања тј. квалификације која се добија на крају образовног програма. С обзиром на губитке које цело друштво има, потребно  је континуирано радити на свести свих учесника у образовном процесу, али и предузимати конкретне мере како би се рано напуштање школовања истражило и спречило до најмање могуће мере.
Проблем се може посматрати са више аспеката. На ИНДИВИДУАЛНОМ плану рано напуштање школовања доводи до несигурности, неусмерености, апатије појединца. Квалификација јесте формални показатељ да је неко успешно прошао одређени образовни програм, али је битна и на психичком нивоу, као друштвено признати документ који говори о способностима и вредности појединца на тржишту рада.
На СОЦИЈАЛНОМ плану рано напуштање школовања представља губитак квалификоване радне снаге, већи број људи на социјалној маргини који су слабо плаћени и који раде махом на црном тржишту рада.
 На ПОЛИТИЧКОМ плану овај проблем се посматра као бескорисно улагање у образовање индивидуа које затим не доприносе друштвеном развоју, већ постају друштвени терет у немогућности да нађу посао као неквалификована радна снага, или радећи на црном тржишту рада.
Ученике који имају тенденцију да напусте школовање не смемо посматрати као нижи или виши проценат, у смислу престижа у односу на остале земље, већ морамо имати свест о важности успеха, личног развоја и друштвеног доприноса сваког појединца наше државе.