Мере у области даљинског грејања за кориснике у колективном становању

image_pdfimage_print

150722-mere-grejanje

У Градској кући данас су на конференцији за новинаре градоначелник Ниша проф. др Зоран Перишић и градски већник Милош Банђур представили мере које град планира да предузме у области даљинског грејања у колективном становању. Анализирајући стање у области даљинског грејања, Град је за кориснике у колективном становању припремио неколико мера којима ће олакшати њихов положај. Мере ће бити примењене од грејне сезоне 2015/2016.

Заштитићемо корисника који због слабе енергетске ефикасности објекта прекомерно троши топлотну енергију.

Уколико месечна специфична потрошња топлотне енергије (СПТЕ) неког корисника прелази 120% просечне месечне вредности за колективно становање (ПРКС), кориснику се за плаћање обрачунава само количина топлотне енергије (ТЕ) која одговара 120% месечне ПРКС. Град ће субвенционисати (платити) разлику између количине ТЕ коју је корисник стварно потрошио и количине која му се обрачунава за плаћање.

Помоћ корисницима са најмањим примањима да плате услугу даљинског грејања.

Град планира да за наредну грејну сезону, определи најмање 50.000.000 динара за субвенционирање корисника који су социјално најугроженији. Процењујемо да ће ова средства бити довољна за око 5000 корисника са најнижим приходом по члану домаћинства.

Додела субвенција извршиће се путем јавног позива који ће бити објављен након седнице Скупштине Града.

Субвенцију ће добити сви корисници дечјег додатка. Предност ће имати корисник са нижим приходом по члану домаћинства, при чему ће правило рангирања на листи благо фаворизовати породице са децом до 18 година и лицима старијим од 65 година.

Субвенција се огледа у умањивању месечних задужења за топлотну енергију за новчани износ који одговара одређеној количини ТЕ, по цени ТЕ која важи на дан додељивања права на субвенцију.

Смањено новчано оптерећење корисника који је остварио право на обуставу испоручивања топлотне енергије.

Припремљена је измена Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом, која садржи и услове под којима је могуће остварити право на обуставу испоручивања топлотне енергије, коју ће донети Скупштина Града на првој наредној седници.

Корисник који је остварио право на обуставу испоручивања топлотне неће плаћати целокупну накнаду за грејну површину (целокупан фиксни део рачуна) већ само “трошкове за одржавање система у функционалном стању” који ће износити до трећину фиксног дела рачуна.

Нов алгоритам обрачуна и ново графичко решење за рачун

Направљен је нов алгоритам месечног обрачуна, једноставан, јасан.

У вези са овим, следи измена Одлуке о роковима плаћања комуналних услуга, јер се рок за плаћање са 20-ог помера на последњи дан у месецу. Топлана је задужена за припрему графичке презентације алгоритма коју мора да до 15. Августа 2015. постави на сајт.

Цена услуге даљинског грејања

Убудуће цену даљинског грејања свака топлана у Р. Србији формираће по јединственој методологији коју је недавно усвојила Влада.

Применом градске и републичке методологије добија се иста јединична цена за топлотну енергију (варијабилни део рачуна). (Град – 6,48 дин/kWh, Република-6, 52 дин/kWh)

Уколико остане садашња цена гаса од 44,66 дин/m3, (41,20 + 3,46) дин/m3, јединична цена за топлотну енергију износиће 6,52 дин/kWh, што је за 1,01 дин/kWh мање од цене 7,53 дин/kWh, (или 13,41% ) која је у примени од 01. Фебруара 2015.

Плаћање услуге по квадратном метру (паушално)

Уз августовски рачун сваком кориснику биће достављен податак о специфичној потрошњи топлотне енергије коју је остварио у претходној грејној сезони, као и обавештење о специфичној потрошњи која се обрачунава за паушално плаћање.

Корисници који желе да услугу у грејној сезони 2015/2016 плаћају по квадратном метру дужни су да се најкасније до 01. Октобра 2015. захтевом обрате Топлани.

Можда Вас занима и следеће...