Завршена изградња поповачког колектора

Усвајањем новог Генералног урбанистичког плана Ниша јасно је постављен главни циљ развоја града Ниша, а то је унапређење квалитета локалног система Ниша, укључујући и свеукупно побољшање квалитета живота у складу...