“Život bez nasilja”

image_pdfimage_print

150629-policija-02

U Gradskoj kući održan je okrugli sto na temu “Život bez nasilja” sa učešćem svih relevantnih institucija i organizacija iz Niša. Zvanični podaci policije govore da je Grad Niš smanjio stopu nasilja na ulicama u poslednje tri godine, ali da je neophodno održati ovaj trend i ubuduće.

U Srbiji je potrebno poboljšati multisektorsku saradnju, kao institucionalni odgovor na sve oblike nasilja. U ovom segmentu Grad Niš čini sve što je u njegovoj moći da ova saradnja bude na visokom nivou i u tom smislu prošle godine potpisan je i sporazum o multisektorskoj saradnji u sprečavanju porodičnog nasilja i nasilja nad decom, čime je i formalno utemeljen zajednički front u borbi protiv ovih oblika nasilja. Gradonačelnik Niša prof. dr Zoran Perišić rekao je da se “kao grad trudimo da u pogledu sprečavanja opšteg kriminaliteta pomognemo policiji i to smo do sada i pokazali donacijama u opremi, ali i punom podrškom koju pružamo PU u Nišu. Veliki problem predstavlja organizovani kriminal, koji je svakako najsloženija i najopasnija vrsta kriminala u svakom društvu i jednu od najvećih pretnji savremenom čovečanstvu. Krivična dela sa elementima nasilja, kao što su: otmice, iznude i ucene karakterišu specifične ekonomske i društvene prilike u Republici Srbiji.

Ekonomska kriza dodatno utice na porast krivičnih dela sa elementima nasilja i specijalizaciju organizovanih kriminalnih grupa za vršenje ovih krivičnih dela.

Ovaj segment veoma odgovorno i sistemski Ministarstvo unutrašnjih poslova pokušava da drži pod kontrolom i u tom smislu raspolaže posebno organizovanim, opremljenim i obučenim organizacionim jedinicama za borbu protiv organizovanog kriminala, a naš zadatak kao društveno odgovorne lokalne samouprave je da pružimo punu podršku naporima ministarstva i da u pojedinim situacijama pružimo neophodnu logističku ili drugu vrstu pomoći. Udruženja građana, strukovna i profesionalna udruženja takođe mogu da uoče probleme u vezi sa novim pojavnim oblicima organizovanog kriminala. Saradnja specijalizovanih državnih organa sa njima može da bude od velikog značaja prilikom uočavanja novih pojavnih oblika organizovanog kriminala.

Poslednjih godina nažalost svedoci smo čestih slučajeva nasilja u školi i na javnim mestima, gde dolazi do sukoba mladih ljudi koji još uvek nisu u potpunosti formirani kao ličnosti.

Škola mora ne samo da reaguje na svako nasilje koje se dešava u njoj već ima obavezu i da radi na tome da do njega uopšte ne dođe, tj. da preduzima preventivne aktivnosti. Određene obaveze i u preventivnim i u interventnim aktivnostima imaju svi zaposleni u školi, ali je škola dužna i da formira poseban tim za zaštitu od nasilja.

Svedoci smo posebno ovog meseca izuzetnih rezultata mladih srpskih sportista koji osvajaju medalje na prestižnim takmičenjima i ovo je i odlična promocija zdravog života, ali i prilika da mladi ljudi steknu nove uzore i energiju kanališu na pravi način bavljenjem sportom. Moram da naglasim da je i Ministarstvo omladine i sporta veoma aktivno na ovom polju i da smo u prethodnih godinu dana u gradu organizovali nekoliko akcija koje promovišu sport i zdrav način života” rekao je gradonačelnik Niša.

Posle okruglog stola na temu “Život bez nasilja” u niškoj Tvrđavi danas je upriličeno druženje predstavnika grada, građana i policije. Na postavljenim punktovima svi zainteresovani su mogli da se upoznaju sa policijskom opremom i delovima jedinica koje učestvuju u obavljanju složenih zadataka očuvanja reda i mira u našem gradu.

Možda Vas zanima i sledeće...