Saopštenje povodom nedavno održane Maturantske parade

S obzirom na to da su nakon održane Maturantske parade pristigli brojni prigovori na organizaciju ove manifestacije, Grad Niš smatra da je neophodno razjasniti određene nedoumice koje su se pojavile...