128. седницa Градског већа Града Ниша

image_pdfimage_print

Градско веће Града Ниша на 128. седници којом је председавао градоначелник Ниша проф. др Зоран Перишић, усвојило је Решење о утврђивању Предлога плана генералне регулације подручја Градске општине Пантелеј – друга фаза. Овај нови план је много квалитетније решење у којем су уважене и све примедбе заиинтересованих грађана. На основу овог плана непосредно уз пут за Књажевац постоји релативно раван терен који би у будућности изградњом инфраструктуре могао постати део нове индустријске зоне. Железничка пруга пролази са јужне стране и она је изузета из овог плана.

Градско веће усвојило је Решење о утврђивању Предлога одлуке о моделу и методу приватизације Јавног предузећа за радио и телевизијску делатност “Нишка телевизија” Ниш. Овим решењем утврђује се модел продаје капитала са јавним надметањем према моделу који је Управи за културу доставила Агенција за приватизацију.

Скупштина града раније је донела одлуку о задуживању града, кредитирањем од стране пословних банака, па је спроведен поступак за избор најбоље банке. Градско веће је данас дало сагласности на Нацрте уговора о задуживању код пословних банака и то дугорочни кредити код Сосијете женерал банке и Банке интеса.

На данашњој седници усвојено је и Решење о измени и допуни Решења о додели награда најбољим студентима за постигнути успех у току студија и дипломираним студентима са просечном оценом 10 факултета Универзитета у Нишу у 2014. години.

Усвојеним програмом о изменама и допунама Програма коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији Града Ниша за 2015. годину, предвиђено је да се уместо набавке теретног моторног возила за одржавање саобраћајне сигнализације, набави радна платформа за рад на висини и одржавање светлосних саобраћајних знакова.

Градско веће усвојило је и Закључак којим се прихвата иницијатива Јавног тела за покретање и реализацију поступка ЈПП у смислу Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама – Регионалне развојне агенције Југ д.о.о. Ниш, за расписивање међународног јавног позива у трајању од сто дана за давање концесије за изградњу и управљање Регионалним центром за управљање отпадом Келеш и пет трансфер станица. У отвореном поступку, понуђачи ће одмах презентовати своју цену по чему је овај поступак јединствен у Европи. Једна од битнијих ставки код избора понуђача биће поред технолошког процеса и степен заштите животне средине. Концесиона накнада је фиксирана на 0,96 евра по тони отпада и иде директно у буџет јавним партнерима, тачније општинама. Градско веће једногласно је на данашњој седници донело решење о избору Милана Јанићијевића дипломираног правника за начелника Управе за грађанска стања и опште послове.

Можда Вас занима и следеће...