Javna rasprava o nacrtu zakona o policiji

image_pdfimage_print

150403-zakon-policija

U velikoj sali Skupštine Grada Niša održana je javna rasprava na temu nacrta zakona o policiji i zakona o evidencijama i obradi podataka u oblasti unutrašnjih poslova.

Nacrt zakona o policiji kao i zakona o evidencijama i obradi podataka u oblasti unutrašnjih poslova su dva veoma značajna zakona u procesu reformisanja Srbije i njenom stremljenju ka uključivanju u procese evropskih integracija. Gradonačelnik Niša prof. dr Zoran Perišić rekao je na početku javne rasprave da “ključni elementi novog koncepta rada policije su intenzivnija saradnja sa zajednicom, izmene u organizacionoj strukturi Ministarstva, strateško planiranje, drugačija regulativa policijskih ovlašćenja, bezbednosnih provera i sredstava prinude. Svrha Zakona o policiji da na moderan način uredi organizaciju i funkcionisanje Ministarstva unutrašnjih poslova i njegov odnos prema drugim organima, građanima i javnosti.

Nacrt zakona predviđa drugačiji koncept policije u zajednici, koji će se zasnivati više na prevenciji nego na represiji.

To znači da će se raditi na tome da svaki deo grada, svaka opština mesna zajednica imaju svog policajaca. Ideja je da građani znaju svog policajca i da on dobro poznaje svoju ulicu i kraj. Takođe u cilju prevencije narkomanije policija će intenzivnije sarađivati sa lokalnim samoupravama, školama i zdravstvenim ustanovama”, rekao je Perišić.

Nacrt zakona o evidencijama i obradi podataka u oblasti unutrašnjih poslova je prvi zakon te vrste u Srbiji. Namera ovog zakona jeste da omogući nesmetano obavljanje poslova iz nadležnosti Ministarstva, kao i da zaštiti pravo na privatnost i lične podatke svakog pojedinca.

Možda Vas zanima i sledeće...