1

Скуп привредника и научно-истраживачких установа

150225-privredniciНишки кластер напредних технологија и УСАИД пројекат одрживог локалног развоја организовали су скуп на којем је било речи о значају заједничког деловања образовне, научно-истраживачке и пословне заједнице нишког региона.

Градоначелник Ниша проф. др Зоран Перишић рекао је приликом отварања да је “циљ оваквог скупа промовисање свести о значају иновација и конкуретности малих и средњих предузећа и први је од четири који ће бити одржани у преостала три велика центра у Србији у Крагујевцу, Новом Саду и наравно Београду.

Премошћавање јаза науке и бизниса један је од кључних задатака оваквих скупова, јер званични подаци показују да је једна од великих слабости када је у питању наступ на иностарном тржишту малих и средњих предузећа управо слаба повезаност са научно-истраживачким институцијама.

Генерација нових иновативних пројеката и јачање истраживања и развоја један је од модела како освежити сарадњу науке и бизниса уз наравно размену искустава и успешних примера”, рекао је градоначелник.

Овакви скупови имају задатак и да промовишу предузетништво у целини, али и да помогну јачању веза између научних установа и привредника.

Не смемо занемарити чињеницу да у данашњем свету ИТ и високе технологије представљају покретачку снагу развоја. Наш регион је означен као регија са инжењерском културом, па самим тим постоји огроман потенцијал и могућност за успех.