Održana treća sednica Saveta za građanske inicijative

U Gradskoj kući održana je treća sednica Saveta za građanske inicijative. Savet je razmatrao i rešavao pristigle građanske inicijative.

Zasedanju Saveta prisustvovali su i predstavnici gradskih opština, koji prate rad saveta građana i mesnih zajednica, što će i ubuduće biti praksa od koje se očekuje da doprinese bržem i efikasnijem rešavanju građanskih inicijativa.

Pozivaju se građani, grupe građana i udruženja da svoje inicijative upućuju Savetu za građanske inicijative, adresa: 7. juli 2, kao i elektronskim putem na: inicijativegradjana@ni.rs