1

Одржана трећа седница Савета за грађанске иницијативе

У Градској кући одржана је трећа седница Савета за грађанске иницијативе. Савет је разматрао и решавао пристигле грађанске иницијативе.

Заседању Савета присуствовали су и представници градских општина, који прате рад савета грађана и месних заједница, што ће и убудуће бити пракса од које се очекује да допринесе бржем и ефикаснијем решавању грађанских иницијатива.

Позивају се грађани, групе грађана и удружења да своје иницијативе упућују Савету за грађанске иницијативе, адреса: 7. јули 2, као и електронским путем на: inicijativegradjana@ni.rs