1

Одржана 119. седница Градског већа

 

На првој седници Градског већа у овој години, којом је председавао Градоначелник Ниша проф. др Зоран Перишић, једногласно је донето Решење о утврђивању Предлога одлуке о  усвајању Стратегије o социјалној заштити Града Ниша  2015-2020. Овај документ један је од најважнијих докумената који ће бити усвојени ове године и представља предуслов за отварање нових фондова у области социјалне заштите.

Једногласно је усвојено и Решење о утврђивању Предлога одлуке о повећању основног капитала Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш, који би ускоро требало да прерасте у регионални завод, а што ће донети стабилније пословање и шире делатности, у складу са важећим законом. Очекује се већа добит овог предузећа, а Град Ниш на овај начин не улаже додатна материјална средства.

Такође, чланови Градског већа једногласно су усвојили Решење о утврђивању Предлога одлуке о местима и начину извођења кућних љубимаца на јавне површине на територији Града Ниша, Решење о утврђивању Предлога одлуке о обављању комуналне делатности зоохигијене на територији Града Ниша и Решење о утврђивању Предлога одлуке о измени и допуни Одлуке о комуналном реду. Прихваћен је и Годишњи план рада Одељења комуналне полиције Града Ниша за 2015. годину и донето Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Годишњи план рада Одељења комуналне полиције Града Ниша за 2015. годину.

Једногласно су прихваћени и предлози годишњих програма рада Центра за дневни боравак деце, омладине и одраслих лица ментално ометених у развоју  “Мара”, Установе Спортски центар “Чаир”, Јавног предузећа за радио и телевизијску делатност „Нишка телевизија“,  Историјског архива Ниш, Нишког симфонијског оркестра ,Позоришта лутака, Галерије савремене ликовне уметности Ниш – Установе културе од националног значаја за 2015. годину, Народне библиотеке „Стеван Сремац“ , Народног музеја,Установе Нишки културни центар, Народног позоришта, Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању и Установе Дечији центар Ниш за 2015. годину. Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на програм рада Установе Дечије одмаралиште „Дивљана“ за 2015. годину повучено је са дневног реда и разматраће се на некој од наредних седница Градског већа. Усвојено је и Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Програм рада „Народног универзитета“  Ниш за 2015. годину и Решење о утврђивању Предлога решења о давању сагласности на Годишњи финансијски план Предшколске установе „Пчелица“ за 2015. годину.

Градско веће прихватило је извештаје о раду и пословању Историјског архива Ниш,  Позоришта лутака, Галерије савремене ликовне уметности Ниш – установе културе од националног значаја,  Народног позоришта, Народног музеја и  Нишког симфонијског оркестра за 2014. годину.

Једногласно је прихваћено учешће Града Ниша и суфинансирање пројекта „Сервис персоналних асистената и  Личних пратилаца Ниш – СПАН 5 и ЛП1“. У наредних годину дана за ове потребе из градског буџета ће бити издвојено 13.744 милиона динара, чиме ће се финансирати ангажовање 29 персналних асистената и петоро личних пратилаца ученика основних и средњих школа. Прихваћено је и Решење о подржавању и суфинансирању II фазe реализације пројекта „У име старих“, које ће за 150 старих и сиромашних грађана обезбедити помоћ четири геронтодомаћице, које ће их обилазиту два пута недељно.

Чланови Градског већа усвојили су Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа “Паркинг сервис” Ниш о утврђивању цена паркирања и уклањања моторних возила и постављања уређаја којима се спречава одвожење возила. Паркирање ће убудуће бити бесплатно на паркингу поред главне аутобуске станице, у Јадранској улици преко пута тениских терена и на паркингу на Кеју кола српских сестара. Градско веће није прихватило захтев „Паркинг сервиса“ да се паркирање наплаћује и у Нишкој бањи, али је дозволило да се поново уведе наплата паркирања на платоу испред стадиона „Чаир“. На овом паркингу паркирање ће се неће наплаћивати у време фудбалских утакмица и других важнијих спортских догађаја. Усвојен је предлог нове тарифе уклањање возила „пауком“ , тако да се уводи  тарифа са шест категорија, уместо досадашње две, у зависности од тежине возила. Предузеће „Паркинг сервис“ примењиваће од 1. фебруара и нову цену доплатне казнене карте за прекорачење времена паркирања или неплаћање паркинга. У екстра и првој зони цена доплатне карте снижена је са 980 на 900 динара, а у другој зони поскупеће са 800 на 900 динара.

Чланови Градског већа усвојили су Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Управи за имовину и инспекцијске послове, као и Програм коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији Града Ниша за 2015. годину.

Такође, прихваћен јеЗакључак о усвајању Извештаја о раду Савета за безбедност саобраћаја Града Ниша у 2014. години, Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша одобравање годишњих програма  по Предлогу одобравања годишњих програма спортских организација којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Граду Нишу, Закључак којим се предлаже Градоначелнику Града Ниша доношење решења о додели стимулативних средстава спортским организацијама и Закључак о одобравању средстава Градској општини Палилула на име плаћања закупа стамбеног простора за смештај породица угрожених клизиштем у селу Мрамор за период јануар и фебруар 2015. године.