Akti Gradskog veća Grada Niša za 2015. godinu

164. sednica Gradskog veća Grada Niša – 28.12.2015. godine Amandman Gradskog veća Grada Niša na Predlog odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu javnog sektora Grada Niša...